Towarzystwo Kultury Języka Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego serdecznie zapraszają na konferencję naukową: „RÓŻNICE POKOLENIOWE W JĘZYKU OGÓLNYM I W GWARACH”

ZAPROSZENIE
Towarzystwo Kultury Języka
Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego
serdecznie zapraszają na konferencję naukową:
„RÓŻNICE POKOLENIOWE W JĘZYKU OGÓLNYM I W GWARACH”
która odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8

Program
Środa, 1 sierpnia
10.00 – 10.10 Uroczyste otwarcie konferencji
JĘZYK I JEGO ODMIANY PRZEDMIOTEM BADAŃ NAUKOWYCH
10.10 – 10.30 Stanisław Gajda (Uniwersytet Opolski) – Odmiany polszczyzny publicznej
10.30 – 10.50 Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (Uniwersytet Warszawski) – Odmiana języka czy odrębny język – rozważania na przykładzie „mowy prostej” mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka
10.50 – 11.10 Barbara Falińska (Uniwersytet w Białymstoku) – Zakres i metody badań gwaroznawczych na Mazowszu, Podlasiu i Suwalszczyźnie
11.10 – 11.30 Renata Kucharzyk (IJP PAN w Krakowie) – Gwara – tradycja czy obciach?
Spojrzenie młodych kobiet (na materiale z forów internetowych)
11.30 – 11.50 Dyskusja
11.50 – 12.10 Przerwa na kawę
12.10 – 12.30 Anna Tyrpa (IJP PAN w Krakowie) – Stare i nowe słowa w świadomości mieszkańców wsi
12.30 – 12.50 Halina Pelc (UMCS) – Ludowe nazewnictwo kulinarne w świadomości
pokoleniowej (na wybranych przykładach)
12.50 – 13.10 Katarzyna Konczewska (Grodno) – Różnice pokoleniowe w gwarach grodzieńskich
13.10 – 13.30 Dyskusja
13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

CZY JEST MOŻLIWE OCALENIE OD ZAPOMNIENIA PRZESZŁOŚCI REGIONU?
14.30 – 15.30 Panel dyskusyjny prowadzi Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (UW)
Wypowiedzi przedstawicieli władz lokalnych i dyrektorów szkół z terenów, na których są prowadzone badania przewidziane w projekcie „Dialog pokoleń”
Prezentacja książek wydanych w serii „Dialog pokoleń”
Fotograficzna dokumentacja kultury ludowej. Prezentacja albumu ze zdjęciami Ewy Stempczyńskiej z Ostrowi Mazowieckiej.
Dyskusja
GWARY SKARBNICĄ WIEDZY O KULTURZE LUDOWEJ
15.30 – 15.50 Monika Kresa (Uniwersytet Warszawski) – Jak twórcy różnych pokoleń
wykorzystują polszczyznę kresową w filmach (na wybranych przykładach filmów fabularnych z lat 1933-2016)
15.50 – 16.10 Ewelina Tyc (Uniwersytet Śląski) – Medialny obraz Górali Żywieckich w lokalnej prasie (na przykładzie dwutygodnika „Nad Sołą i Koszarową” oraz miesięcznika „Gazeta Żywiecka”. Tradycja vs. nowoczesność.
16.10 – 16.30 Katarzyna Sobolewska (IJP PAN w Krakowie) – Dawne badania gwaroznawcze na Warmii i Mazurach
16.30 – 16.50 Dyskusja
16.50 – 17.10 Przerwa na kawę
17.30 – 18.30 Występ zespołu folklorystycznego
19.00 – Kolacja
20.00 – Wieczór poetycki Grażyny Reszki, poetki z Kadzidła na Kurpiach

Czwartek, 2 sierpnia
MIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ JĘZYKA
10.00 – 10.20 Irena Jaros (Uniwersytet Łódzki) – Uwagi o zmianach w strukturze utartych wyrażeń porównawczych w mowie współczesnej młodzieży
10.20 – 10.30 Katarzyna Sicińska (Uniwersytet Łódzki) – Formy zwracania się dzieci do rodziców w XVIII-wiecznej korespondencji prywatnej (na wybranych przykładach)
10.30 – 10.50 Marzena Miśkiewicz (IJP PAN w Krakowie) Ty siafanduło, ty rapuło… –
obraz świata utrwalony w ekspresywizmach i nieoficjalnych antroponimach
w międzywojennej prozie i języku współczesnym
10.50 – 11.10 Dyskusja
11.10 – 11.30 Przerwa na kawę
DAWNY I OBECNY JEZYK RELIGIJNY
11.30 – 11.50 Krzysztof Kietliński (UKSW) – Język religijny proroków
starotestamentowych
11.50 – 12.10 Anna Hryniewicka (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) –
Pojęcie powołania w dawnym i obecnym rozumieniu.
12.10 – 12.30 Tomasz Rokosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Historia badań nad
muzycznym folklorem religijnym w Instytucie Muzykologii KUL
12.30 – 12.50 Dyskusja
13.00 – 14.30 Przerwa obiadowa
KATEGORIA POKOLENIA W BADANIACH GWAROZNAWCZYCH
14.30 – 14.50 Ilona Gumowska-Grochot (UMCS) – Pokoleniowy aspekt biedy
w wypowiedziach mieszkańców wsi
14.50 – 15.10 Ilona Kułak (IJP PAN w Krakowie) Wyrażanie liczebności w gwarze
spiskiej a czynnik pokoleniowy
15.10 – 15.30 Katarzyna Sornat (Uniwersytet Warszawski) – Gwara kołbielska
w języku współczesnych mieszkańców regionu Kołbielszczyzny – relikt kulturowy czy wciąż żywa mowa?
15.30 – 15.50 Dyskusja

ZMIANY W JĘZYKU URZĘDOWYM I W JĘZYKU REKLAMY
15.50 – 16.10 Magdalena Wanot-Miśtura (Uniwersytet Warszawski) – Petent, interesant,
klient. Kim był, kim jest obywatel dla urzędnika
16.10 – 16.30 Maria Rudnicka (Uniwersytet Wrocławski) – Piszemy ASOS-a.
Jedziesz na EVS-a? – czyli o komunikacji w organizacji pozarządowej
16.30 – 16.50 Aleksandra Serafin (IJP PAN w Krakowie) Tendencje globalizacyjne
w reklamie funeralnej
16.50 – 17.10 Dyskusja
17.10 – 17.20 Podsumowanie obrad, informacje o publikacji pokonferencyjnej
i o warsztatach gwaroznawczych „Dialog pokoleń 5”
17.30 – 18.30 Występ zespołu folklorystycznego
19.00 – Kolacja
20.00 – Wieczór integracyjny przy muzyce
WARSZTATY JĘZYKOWE NIE TYLKO DLA UCZNIÓW
Zajęcia warsztatowe dla uczestników projektu „Dialog pokoleń 5” odbędą się w świetlicy internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce, ul. Osiedle Zielone 1A.
15.00 – 16.00 prof. Barbara Falińska (Uniwersytet w Białymstoku) – Język ogólny a gwary
16.00 – 17.00 prof. Józef P|orayski-Pomsta (Uniwersytet Warszawski) – Poprawność
językowa w polszczyźnie ogólnej i w gwarach

image_printDrukuj