Dofinansowanie w kwocie 5,8 milionów zł pozyskane z funduszy unijnych na głęboką termomodernizację budynków w powiecie sokólskim

W środę, 31 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie podczas którego Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Członkiem Zarządu Jerzym Białomyzym podpisali umowę dotyczącą głębokiej termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego: Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół w Suchowoli ( w tym budynku starej synagogi), budynku administracyjno-biurowego w Sokółce oraz bloku mieszkalnego. W trakcie spotkania Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos wręczyli samorządowcom symboliczne czeki na realizację projektów związanych z głęboką termomodernizacją. Całkowity koszt projektu to 7,7 milionów złotych, z czego kwota dofinansowania to 5,8 milionów złotych. Dzięki zaoszczędzonej energii emisja gazów cieplarnianych na terenie powiatu może spaść nawet o 400 ton na rok. Starosta Sokólski Piotr Rećko w swoim wystąpieniu dziękował wszystkim, dzięki którym inwestycje, tak ważne dla naszych mieszkańców zostaną zrealizowane, szczególnie Marszałkowi Arturowi Kosickiemu, Członkowi Zarządu Wiesławie Burnos oraz Panu Pawłowi Wnukowskiemu Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego.

Przewidywany zakres prac modernizacyjnych w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne Typ projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych):

a) przy „Modernizacji budynku Zespołu Szkół w Sokółce” planowane są do wykonania: wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu, modernizacja instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji odgromowej, modernizacja instalacji c.o, montaż baterii fotowoltaicznej.

Wizualizacja:

a11 przekrój II-II _prace projektowe a10 przekrój I-I _prace projektowe opis techniczny a12 przekrój III-III _prace projektowe scan0027

b) przy „Modernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół w Suchowoli” planowane są do wykonania: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, docieplenie fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji odgromowej, modernizacja instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji c.o, montaż baterii fotowoltaicznej.

Wizualizacja:

a 30 Głęboka_termo_ZS_Suchowola_elewacja wschodnia

a 29 Głęboka_termo_ZS_Suchowola_elewacja północna

a 28 Głęboka_termo_ZS_Suchowola_elewacja zachodnia

a 31 Głęboka_termo_ZS_Suchowola_elewacja południowa

c) przy „Modernizacji budynku „starej synagogi” Zespołu Szkół w Suchowoli” planowane są do wykonania: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego, stropu wraz z dociepleniem, docieplenie fundamentów i cokołu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji odgromowej, modernizacja instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji c.o, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, roboty rozbiórkowe i fundamentowe, wykonanie posadzek, modernizacja wentylacji i kominów.

d) przy „Modernizacji budynku bloku mieszkalnego w Sokółce” planowane są do wykonania: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu, docieplenie fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji odgromowej, modernizacja instalacji c.o wraz z montażem podzielników ciepła, modernizacja instalacji c.w.u, montaż baterii fotowoltaicznej.

Wizualizacja:

A19 elewacje boczne A17 elewacja frontowa wschodnia A18 elewacja zachodnia

e) przy „Modernizacji budynku położonego na działce geodezyjnej o nr 3343/1 w Sokółce” planowane są do wykonania: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, docieplenie fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji odgromowej, modernizacja instalacji c.o, montaż baterii fotowoltaicznej.

Wizualizacja:

scan0027

Opracowanie: Izabela Czaplejewicz

 

image_printDrukuj