Budynek ZS w Suchowoli przejdzie remont, umowa podpisana

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Sokółce podpisano dwie umowy między Powiatem Sokólskim, reprezentowanym przez Piotra Rećko Starostę Sokólskiego, Bożenę Jelską – Jaroś Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego a wykonawcami. Pierwsza z nich dotyczyła termomodernizacji bloku szpitalnego. Informacje odnośnie tej umowy, można znaleźć http://sokolka-powiat.pl/2020/01/08/podpisano-umowe-dotyczaca-termomodernizacji-bloku-szpitalnego/ Przedmiotem drugiej umowy jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Suchowoli przy ul. Agustowska 2. Wśród ofert które wpłynęły do przetargu najkorzystniejsza okazała się ta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe GENO Sp. Z o.o., z siedzibą przy ulicy Wincentego Witosa w Sokółce.

– Tą inwestycją kończymy termomodernizację naszych szkół. Praktycznie wszystkie szkoły w powiecie sokólskim zostaną ztermomodernizowane . To jest bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju edukacji, ograniczenia kosztów funkcjonowania tych placówek oświatowych, które bardzo dużo kosztują. Z naszego punktu widzenia kluczowe było pozyskanie środków finansowych zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego, pozyskaliśmy 85 % dofinansowania. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 3 154 950,00 PLN. Zakończenie robót budowlanych nastąpi do 04.11.2020 r. – mówił Piotr Rećko Starosta Sokólski

Planowane prace obejmą: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, docieplenie fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji odgromowej, modernizacja instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji c.o, montaż baterii fotowoltaicznej.

– Wizualnie ten budynek będzie całkiem inaczej wyglądał dzięki tej inwestycji. Zyska gmina Suchowola, jako miasto, ale zyska przede wszystkim nasza szkoła, to oznacza niższe koszty funkcjonowania tej placówki, lepsza jakoś pracy dla nauczycieli, nauczania dla uczniów, będzie bardziej przyjaźniej, piękniej w naszej placówce – dodał Piotr Rećko Starosta Sokólski – Przy poprzednim programie termomodernizacyjnym, w poprzedniej kadencji, kiedy termomodernizowaliśmy Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Zawodówkę na Zielonym Osiedlu i SOSW w Sokółce pozyskaliśmy niespełna 7 mln złotych a w tej chwili 5,6 mln złotych. Są to bardzo istotne pieniądze, które wzbogacają powiat sokólski, rozwijają go i to warto podkreślać – mówił Piotr Rećko Starosta Sokólski

Powiat w ramach otrzymanej dotacji zmodernizuje również budynek „starej synagogi” Zespołu Szkół w Suchowoli”. W styczniu zostanie ogłoszony przetarg. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju dotyczy projektu projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Oprac.A.Sielewicz

Video-Maciej Białobłocki

https://www.facebook.com/powiatsokolski.starostwopowiatowe/videos/595699901163913/

image_printDrukuj