Podpisano umowę dotyczącą termomodernizacji bloku szpitalnego

“Za chwilę podpiszemy umowę na termomodernizację bloku przyszpitalnego w Sokółce przy ul. Sikorskiego 40A. Jest to termomodernizacja bardzo długo oczekiwana przez mieszkańców Sokółki. Staraliśmy się o dofinansowanie na to zadanie przez całą poprzednią kadencję, aż do początku roku 2019. Wtedy wiedzieliśmy już, że otrzymamy te środki z Urzędu Marszałkowskiego w wielkości 85% dofinansowania tej inwestycji. Niestety po przetargu kwota wykonania inwestycji okazała się nieco większa niż przewidywaliśmy w naszych założeniach kosztorysowych, wynika to też z rozszerzonego zakresu robót. Rozszerzyliśmy zakres prac o budowę parkingu przy bloku. Chcemy tam stworzyć otwarte strefy aktywności – plac zabaw połączony z napowietrzną siłownią. Zagospodarować cały teren przy bloku szpitalnym.
Dziękuje bardzo firmie KRUDER BUDOWNICTWO SP. Z O.O., która realizuje dla nas drugą inwestycję. Pierwszą było wykonanie też bardzo ważnego odcinka prac w naszym ogólniaku przy ZS w Sokółce (wymiana oświetlenia, centralnego ogrzewania, pokrycia dachowego oraz zamontowanie paneli fotowoltaicznych). Mamy zaufanie do państwa firmy – zwrócił się Starosta Sokólski do przedstawicieli firmy KRUDER

– ponieważ zrealizowaliście to wtedy bardzo skutecznie i bardzo dobrze. Dlatego serdecznie dziękuję, że przystąpiliście państwo ponownie do przetargu bo wiemy, że mamy pewnego i dobrego partnera w realizacji kolejnej inwestycji.
Co znaczy ta głęboka termomodernizacja? Oznacza ona przede wszystkim: wymianę zarówno okien jak i całości docieplenia budynku, częściową fotowoltaikę – w zakresie oświetlenia na klatkach schodowych. Cieszymy się, że w końcu ten blok będzie też wpisywał się pozytywnie pod względem wizualnym, estetycznym w teren przy szpitalu.
To jest kolejny etap naszych termomodernizacji, które zrealizowaliśmy w Powiecie Sokólskim – od ZSZ w Sokółce, poprzez SOSW w Sokółce, ZS w Dąbrowie Biał., ZS w Sokółce czy też budynek przy ul. Lelewela w Sokółce i budynki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.
Wartość inwestycji to ponad 2 298 000 z czego 85% stanowi dofinansowanie z UE. Termin realizacji do 28 października 2020 r.
Podziękowałem wykonawcom, chcę także podziękować Referatowi Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Sokółce oraz pani Sekretarz Powiatu – Katarzynie Nowak za pozyskanie środków unijnych oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg za nadzór tej inwestycji.”
Mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko przed dzisiejszych podpisaniem umowy pomiędzy Powiatem Sokólskim a firmą KRUDER BUDOWNICTWO SP. Z O.O., której przedmiotem jest termomodernizacja bloku szpitalnego przy ul. Sikorskiego 40 A w Sokółce.

Patrycja A. Zalewska
Fot. Klaudia Galej

Video-Maciej Białobłocki

Kliknij link:

https://www.facebook.com/powiatsokolski.starostwopowiatowe/videos/1013665035669122/

image_printDrukuj