Klub „Senior +” otwarty dla wszystkich mieszkańców powiatu sokólskiego

Uroczyście otwarty 25 lutego 2020 r. Klub “Senior +” powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji oraz dofinansowaniu z rządowego Programu Wieloletniego “Senior +”. Całkowity koszt przebudowy obiektu to 900 tys. zł., 700 tys. pochodzi ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, 100 tys. zł z Programu Wieloletniego “Senior +” i 100 tys. zł z budżetu Powiatu Sokólskiego.
“Szanowni państwo, nie byłoby tego pięknego budynku, który przez 30 lat był nieużytkowany, stała w tym miejscu ruina, gdyby nie zespół ludzi, moich współpracowników, którzy byli bardzo zaangażowani w realizację tej inwestycji. Nie byłoby go gdyby nie Emeryci, ludzie, którzy nas cały czas motywowali do tego, żeby znaleźć w końcu dla nich godne miejsce, w którym mogliby realizować swoje pasje, zainteresowania ale też popularyzować kulturę powiatu sokólskiego, co jest dla nas bardzo istotne. Nie byłoby tej inwestycji gdyby nie Zarząd Powiatu Sokólskiego w osobach: Jerzego Białomyzego, Romualda Gromackiego Kazimierza Łabieńca i oczywiście Bożeny Jelskiej-Jaroś. Nie byłoby tego wspaniałego budynku gdyby nie wybitny wykonawca Janusz Jackiewicz. (…) Gdyby nie ludzie pozyskujący środki – pani Dyrektor PCPR w Sokółce Alicja Rysiejko oraz jej współpracownicy: Iwona Woronowicz i Paulina Cholewska. Bez nich nie uzyskalibyśmy środków z programu “Senior +”. Bez Joanny Bieszczad nie uzyskalibyśmy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację i na zagospodarowanie terenu wokół budynku. Nie byłoby tej inwestycji gdyby nie zespół wybitnych budowlańców, którzy u nas w Starostwie Powiatowym w Sokółce realizują różne zadania. Zacznijmy od pani Sekretarz Katarzyny Nowak., przez pana Dyrektora Wnukowskiego. Gdyby nie cały zespół PZD w Sokółce – Michała Rećko, Grzegorza Pula… Nie byłoby tego budynku w takim kształcie, gdyby nie myśl architektoniczna i niezwykły talent Karola Klimowicza, który jest wybitnym, sokólskim architektem. Dzięki niemu jest to jeden z piękniejszych budynków drewnianych na naszym terenie, z co mu z całego serca dziękuję. Przeszklenia połączone z grafitowymi elementami i modrzewiem syberyjskim dają niepowtarzalny klimat. Wnętrze też jest bardzo ciekawie zaaranżowane – łączy tradycję z nowoczesnością.
Całe pokolenia Sokółczan rodziły się tutaj, bo w tym budynku mieściła się kiedyś porodówka. Ludzie przychodzili tu na świat, jesteśmy bardzo mocno, emocjonalnie związani z tym miejscem. Jako społeczność Powiatu Sokólskiego, nie wyobrażaliśmy sobie żeby stało ono w centrum Sokółki, w dalszym ciągu zaniedbane. (…)
Ten budynek jest bardzo energooszczędny, posiada najbardziej efektywną fotowoltaikę dzięki RPO. Dziękuję całemu Zarządowi Województwa Podlaskiego, Wojewodzie Podlaskiemu.
Wszyscy pytają, po co, dla kogo i w jakim celu. Z Dyrektor PCPR w Sokółce Alicja Rysiejko doszliśmy do wspólnego wniosku, że użytkownikiem tego wspaniałego miejsca będzie każdy mieszkaniec powiatu sokólskiego. Byliśmy zgodni, że jesteśmy otwarci na każdą inicjatywę, czy to kół gospodyń wiejskich, Emerytów, młodych ludzi, którzy będą się tutaj realizować w różnych formach aktywności, artystów wszelkich profesji… Zapraszamy każdego, kto będzie chciał skorzystać z tego budynku. Ten budynek oddajemy do użytku wszystkim mieszkańcom powiatu sokólskiego.(…)
Zarządca Klubu “Senior +” będzie z ramienia Powiatu Sokólskiego. Nadzór nad kierownikiem, który zostanie niebawem powołany, będzie sprawowała Dyrektor PCPR w Sokółce Alicja Rysiejko.” – Mówił podczas uroczystego otwarcia Starosta Sokólski Piotr Rećko.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Powiatowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce – Henryk Cudnik: “Pan starosta wspomniał o rodzeniu się życia. Tak to pięknie się składa, że wielu tych, którzy się tu narodzili, po latach wraca do użytkowania tego budynku. Tu będzie kwitło to życie, tu będzie można wyżyć się w zakresie swoich zainteresowań, pragnień dążeń. Myślę, że przy dobrej, wspólnej organizacji, zagospodarowaniu, ten budynek będzie tętnił życiem. Za to, że władze wysłuchał naszych próśb, za to, że wielu ludzi zajęło się tym, serdecznie w imieniu seniorów i wszystkich przyszłych użytkowników dziękuję: panu staroście, wszystkim pracownikom starostwa, tym, którzy bezpośrednio przyczynili się do tego dzieła, tym, którzy z nami konsultowali – co chcielibyśmy tu widzieć. Bo to jest dowód, że robicie to dla nas i według naszych potrzeb.”
Zarząd Powiatu Sokólskiego ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko na czele wręczył podziękowania w formie grawerów i dyplomów osobom najbardziej zaangażowanym w realizację oddanej do użytku placówki: Karolowi Klimowiczowi, Beacie i Januszowi Jackiewiczom, Sekretarz Powiatu Sokólskiego Katarzynie Nowak, Dyrektor PCPR w Sokółce Alicji Rysiejko oraz pracownikom PCPR – Iwonie Woronowicz i Paulinie Cholewskiej, Kierownikowi Referatu Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sokółce Joannie Elizie Bieszczad, przedstawicielom PZD – Dyrektorowi Grzegorzowi Pulowi i Michałowi Rećko, Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska i Architektury w Starostwie Powiatowym w Sokółce Andrzejowi Wnukowskiemu.
Pan Henryk Cudnik – Przewodniczący Powiatowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce, w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wyróżnił Joanne Elizie Bieszczad Złotą Honorową Odznaką za wieloletnią pomoc lokalnemu Kołu.
Następnie, aby tradycji wielokulturowości i panującej na Sokólszczyźnie tolerancji stało się zadość, duchowni trzech wyznań poświęcili obiekt, nie szczędząc wody święconej. P

rzecięto biało-czerwoną wstęgę i tłum gości przeszedł do sali głównej by wysłuchać koncertu Powiatowego Regionalnego Zespół Jemioła z Sokółki.

Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj