Odbiór techniczny budynku Zespołu Szkół w Suchowoli

We wtorek 29.09.2020r odbył się odbiór techniczny inwestycji pod nazwą: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego” Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli przy ul. Augustowskiej 2 (szkoła). Wykonawcą była firma : Geno Sp. z o.o., ul. W. Witosa 135, 16-100 z  Sokółki, a inwestorem Powiat Sokólski.

Na odbiorze technicznym byli obecni Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce Grzegorz Pul, Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli Małgorzata Karczewska, Prezes Geno Sp. z o.o. Maciej Michalczuk, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branża budowlana) Andrzej Piecielski , Kierownik Budowy Jan Gliński, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branża elektryczna) Józef Poniatowski, Kierownik robót (branża elektryczna) Józef Andrzej Sarosiek, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branża sanitarna) Andrzej Jakowiak, Kierownik robót (branża sanitarna) Jacek Kiertowicz, Koordynator projektu Krystyna Kucharewicz – Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce oraz odbierający Michał Rećko – Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce.

Całkowity koszt realizacji zadania: 3 154 950,00 zł  w tym: Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 85% .

Zakres robót obejmował: Roboty rozbiórkowe, termomodernizacja dachu, termomodernizacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji elektrycznej,  instalacja fotowoltaiczna, modernizacja instalacji odgromowej.

mB.

image_printDrukuj