Przedłużenie rekrutacji dot. projektu „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach realizowanego projektu „Powiat Sokólski wspiera aktywna integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX: Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego informuje, iż przedłuża rekrutację kandydatów do dnia 19 października 2020 r. 

 

Dokumenty należy składać w Biurze projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pokój nr 11.

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce,

ul Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

pokój nr 11.

tel. 85 711 08 23, fax. 85 711 08 61,

 

Serdecznie zapraszamy.

Alicja Rysiejko

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sokółce

image_printDrukuj
Tagged .