PROCEDURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Informujemy, że korespondencja do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, dostarczana jest:

  • w wersji papierowej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, marsz. Józefa Piłsudskiego 8,       16-100 Sokółka lub
  • w wersji elektronicznej na adres: sokolka@sokolka-powiat.pl lub
  • osobiście w wyznaczonym do tego miejscu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, tj.           w punkcie znajdującym się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Klienci, którzy osobiście stawią się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zobowiązani są złożyć wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji i innymi danymi kontaktowymi (numer telefonu, email),       w strefie interesanta, znajdującym się na parterze budynku starostwa.

Dokumentacja będzie możliwa do odbioru w strefie interesanta na parterze starostwa, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym prowadzącym sprawę, ewentualnie wysłana pocztą na adres wskazany we wniosku zgodnie z wcześniejszym ustaleniem. W czasie wizyty obowiązuje nakaz zasłaniania ust      i nosa oraz dezynfekcja rąk.

image_printDrukuj
Tagged , .