Nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Powiat Sokólski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, informuje iż został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program pn.  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego,

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program zakłada realizację wsparcia w trzech formach:

  • Usługi opieki wytchnieniowej korzystającej w ramach  pobytu dziennego w limicie 240 godzin – realizowanej przez gminę.
  • Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością -Program w limicie 14 dni – realizowanej przez gminę.
  • Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki w limicie 20 godzin  – realizowanej przez powiat.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż usługa specjalistycznego poradnictwa jest skierowana wyłącznie do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych wskazanych w programie w celu podniesienia ich kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej i nie jest tożsama z zajęciami rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi, psychologicznymi itp. kierowanymi bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych.

W tegorocznej edycji opiekunom przysługuje 20 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego)  oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Powiatu Sokólskiego zainteresowanych możliwością skorzystania z specjalistycznego poradnictwa w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021 do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka pokój nr 11 lub pod numerem telefonu: 85 711 08 23, w godz. 7.30 do 15.30.

Szczegóły dotyczące programu pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

image_printDrukuj
Tagged .