NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do utworzenia grupy terapeutycznej programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy  skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich.

Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy rozumianej jako działanie intencjonalne. Poznają negatywne normy i wzorce kulturowe, wykorzystywane do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary. Oddziaływania korekcyjne polegają głownie na praktycznych ćwiczeniach w jaki sposób zastępować przemoc, trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Możliwość przystąpienia do programu mają wszystkie zainteresowanie osoby dorosłe, zarówno kobiety jak i mężczyźni którzy stosują przemoc wobec partnera/partnerki, współmałżonka/współmałżonki lub innego członka rodziny oraz:

  • Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjne – edukacyjnym oraz osoby objęte dozorem kuratorskim wynikającym  z postanowienia Sądu.
  • Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu i narkotyków lub odbyły taką terapię.
  • Osoby, których uczestnictwo wynika z osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami lub organizacjami społecznymi zajmującymi się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Udział w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest bezpłatny.

Rozpoczęcie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych rozpocznie się po zebraniu  grupy uczestników.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu powinny złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przy ulicy Piłsudskiego 8 w pokoju numer 11 (budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce). oświadczenia o przystąpieniu do ww. programu :oświadczenie-uczestnika

Szczegółowych informacji udziela Julita Malczyk- tel. 85 711 08-23 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

Alicja Rysiejko

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sokółce

 

 

image_printDrukuj
Tagged , .