Uroczyste pożegnanie Antoniego Rećko z okazji przejścia na emeryturę ze stanowiska kierowcy w OSP Szudziałowo

W dniu dzisiejszym w remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Szudziałowie odbyło się uroczyste pożegnanie Antoniego Rećko z okazji przejścia na emeryturę ze stanowiska kierowcy w OSP Szudziałowo.
Antoni Rećko Naczelnik OSP Szudziałowo Komendant Gminnego OSP w Szudziałowie od 1974 r. pełnił służbę na rzecz bezpieczeństwa, ochrony życia i mienia mieszkańców Powiatu Sokólskiego. Od 2000r. pełnił funkcję Komendanta OSP w Szudziałowie. Za swój profesjonalizm, poświęcenie i zaangażowanie podczas akcji ratowniczych został uhonorowany odznakami: „ Strażak wzorowy”, Złoty Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”, Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Odznakę Honorową „Podlaski Krzyż Floriański” oraz wyróżnieniami za przeprowadzenie poszczególnych, trudnych akcji ratowniczych. Działał aktywnie na rzecz lokalnej społeczności podczas pełnienia funkcji radnego Rady Gminy Szudziałowo.
Podczas uroczystości Antoni Rećko został uhonorowany odznaką za wieloletnią służbę.
Starosta Sokólski Piotr Rećko w imieniu swoim oraz całego Zarządu Powiatu Sokólskiego podziękował Antoniemu Rećko za dotychczasową wieloletnią służbę, profesjonalizm, poświęcenie i zaangażowanie podczas akcji ratowniczych. Przekazał również słowa uznania i szacunku za pracę na rzecz lokalnej społeczności jednocześnie życzył wszelkiej pomyślności w realizacji dalszych planów i zamierzeń wspieranych dobrym zdrowiem oraz satysfakcji z podjętych działań. Zwrócił się on również do zebranych słowami: „ W latach 80-tych kiedy jako młody chłopiec przyjeżdżałem do swojej rodziny do Szudziałowa, do wujka Antka to zawsze go podziwiałem za to że jest strażakiem, za to że uczestniczy w akcjach ratujących życie i zdrowie ludzi. 24 godziny na dobę był w ciągłym dyżurze, w ciągłej gotowości, nigdy nie wiedział kiedy zawyje syrena wzywająca go do akcji ratowniczej. Obserwując go zawsze zastanawiało mnie jak człowiek może aż tak poświęcić się dla dobra innego człowieka, bardzo mi to imponowało. Tego typu postawy powinny być promowane. Teraz, kiedy odchodzi na emeryturę chciałbym mu za to wszystko podziękować, za setki akcji ratowniczych, gotowość do pomocy, ciężką pracę i za to, że pokazywał jak być dobrym człowiekiem, strażakiem i jak służyć z pasją innemu człowiekowi.”
Dziękujemy za dotychczasową służbę i życzymy sukcesów oraz realizacji celów i zamierzeń.
KG
image_printDrukuj