Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej

Paweł Wnukowski – radny województwa Podlaskiego i Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos odwiedzili dzisiaj Starostwo Powiatowe w Sokółce. Wczoraj (13.04.2021) została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego i Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesławę Burnos, a Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Dyrektora PCPR Alicję Rysiejko.

Umowa dotyczyła dofinansowania realizacji projektu pt.: ,,Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej.

„Chciałbym bardzo serdecznie podziękować seniorom – to ich inspiracja i ich motywacja skierowana do zarządu powiatu sokólskiego jest dla nas głównym motorem do działania i do pozyskiwania tych środków.  To pokazuje, że ten dom seniora który wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy przy starej porodówce dwa lata temu – żyje. Seniorzy skupieni wokół tego domu seniora mają pomysł na swój wolny czas, mają pomysł na rekreację, ale też mają pomysł jak dbać o swoją zdrowie – to jest bardzo ważne. Dziękuję również Lokalnej Grupie Działania, na czele z Piotrem Bujwickim z zarządem i z obecną panią Alicją Rysiejko… całym zarządem Lokalnej Grupy Działania, dziękujemy wam, bo dzięki dobrej współpracy z wami mamy pieniądze dla naszych emerytów. Dziękuje naszej kierownik Joannie Bieszczad która przygotowywała wniosek, ale szczególne podziękowania kieruje do Pawła Wnukowskiego, naszego radnego z terenu powiatu, pani Wiesławy Burnos  naszej marszałek i pana Artura Kosickiego jak i całego zarządu bo bez akceptacji Urzędu Marszałkowskiego, bez pomocy i wsparcia tych pieniędzy po prostu by nie było.  –  mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Powiat Sokólski uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 328 026,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w tym opiekuńczych, na terenie obszaru działania LGD Szlak Tatarski tj.: gminy: Sokółka, Kuźnica, Krynki, Szudziałowo i Sidra oraz aktywizacja i integracja osób starszych.

Działania projektowe realizowane będą głównie w siedzibie Klubu „Senior+” przy ul. Lelewela 1C w Sokółce. W ramach działań uczestnicy wezmą udział w warsztatach m.in.: krawieckich, kulinarnych, z rękodzieła, wyjazdach integracyjno-edukacyjnych oraz skorzystają ze specjalistycznego poradnictwa. Czas realizacji projektu wynosi 12 miesięcy. W projekcie będą uczestniczyć 44 osoby, w tym opiekunowie pracujący w klubie.

O formule projektu opowiadała Joanna Eliza Bieszczad, kierownik Referatu Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sokółce:

„Projekt skierowany jest do seniorów z terenu lokalna grupa Szlak Tatarski, przeznaczony jest na tak zwaną integrację, reorientację i zaspokojenie potrzeb nie tylko socjalnych, ale również potrzeb zdrowotnych naszych emerytów. Zakupione zostaną sprzęty służące do rehabilitacji i usprawniania – łóżko masujące, relaksujące fotele, również zostanie zakupiona bieżnia aby nasi seniorzy aktywniej zaczęli spędzać czas. W ramach projektu będą odbywały się również zajęcia typu artystycznego: filcowanie, gotowanie, robótki ręczne…”

Przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizację seniorów w wieku 60+ jest ważne, szczególnie w dobie pandemii, na co zwróciła uwagę pani Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego:

„Ludzie starsi, seniorzy – to ta grupa społeczna, która wymaga specjalnej troski zainteresowania się nimi, zaopiekowania się, wpisuje się to zarówno w działania całego zarządu województwa podlaskiego jak i marszałka Artura Kosickiego. Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko, serdecznie gratuluje złożonego wniosku i jego pracownikom życzę jak najlepszego skorzystania z tych pieniędzy i w tej dobie w której mamy tą pandemię, gdzie zmieniły się nasze priorytety, wartości – ten projekt na pewno będzie służyć ludziom starszym do integracji i takiego powrotu do normalności.”

 

Projekt będzie realizować Powiat Sokólski we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, które reprezentowała podczas podpisania umowy Alicja Rysiejko, dyrektor PCPR.

„Będzie realizowany wspaniały projekt dla osób starszych, którzy będą mogli aktywnie spędzić czas, dbać o swoje zdrowie, dzięki tym pieniądzom zostanie zakupiony niezbędny sprzęt, bardzo tutaj duży wpływ na tą decyzje miała pani marszałek, także bardzo z całego serca dziękuję, że dba o osoby starsze, że widząc ich potrzeby wspólnie z panem prezesem. Cieszy Fakt, że jest taka wspaniała grupa która ze soną współpracując tworzy projekty, umie dostrzec bardzo wiele niezbędnych potrzeb nie tylko osób starszych, ale także wszystkich mieszkańców z powiatu sokólskiego. Czekamy na kolejne projekty które będziemy wspólnie realizować” – mówił Paweł Wnukowski, Radny Województwa Podlaskiego .

image_printDrukuj