Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski 🇵🇱🇵🇱
Ustanowione zostało niedawno, gdyż w 2019 roku. Akt ten datowany jest przez historyków na dzień 14 kwietnia 966 roku. Wtedy to chrzest przyjął książę Mieszko I, co zapoczątkowało proces chrystianizacji ziem polskich. Dzień ten uważa się za symboliczny początek państwa polskiego i kościoła katolickiego w naszym kraju, a więc jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju.
Mieszko I przyjął chrzest, by jego kraj nie stał się łupem dla innych państw, które były już schrystianizowane i tworzyły chrześcijańską wspólnotę. Poza tym, wiara w jednego Boga jednoczyła ludzi, zaś pogaństwo hamowało rozwój państwa ponadplemiennego. W owym czasie Cesarstwo Niemieckie, podobnie, jak Państwo Kościelne chciało podporządkować sobie inne państwa, więc Mieszko I, by tego uniknąć zdecydował się na wejście do europejskiej wspólnoty chrześcijańskiej. Chrzest, a wraz z nim proces chrystianizacji podnosił również autorytet Mieszka I, gdyż wraz z przyjęciem wiary stał się on bożym pomazańcem. Natomiast pogaństwo uniemożliwiało sprowadzenie do kraju duchowieństwa, tak bardzo potrzebnego do struktury i organizacji Kościoła.
źródło:
wikipedia
UW
Referat Promocji
image_printDrukuj