Obiecali – dotrzymali słowa

Kościół pw. NMP Pocieszenia w Zalesiu zostanie wyremontowany a droga Zalesie – Popławce zmodernizowana.

         14 maja 2021 roku w Zalesiu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałek Województwa Podlaskiego panią Wiesławą Burnos, Starostą Sokólskim Piotrem Rećko, Prezesem LGD Szlak Tatarski panem Piotrem Bujwickim oraz lokalnymi samorządowcami.

      ,,Dwa lata temu w tym miejscu, podczas przekazywania drogi powiatowej z Sidry do Zalesia zapytaliście nas Państwo, kiedy będzie budowana dalsza część drogi z Zalesia do Popławiec. Remontu i to pilnego wymagał nasz kościół w Zalesiu , zabytkowy, najstarszy kościół murowany na Białostocczyźnie. Dzisiaj z satysfakcją możemy powiedzieć wam, że w tym roku rozpocznie się budowa drogi z Zalesia do Popławiec i powoli zaczynamy remontować kościół. Oba te przedsięwzięcia są możliwe do realizacji dzięki przychylności Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, całego zarządu oraz dzięki zaangażowaniu radnego sejmiku Województwa Podlaskiego Pawła Wnukowskiego. (…)Jego praca polega na byciu takim łącznikiem między samorządem gminnym, powiatowym a województwem. Między województwem a rządem. Dzięki bardzo dobrej pracy Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, zaangażowaniu i przychylności Prezesa Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Piotra Bujwickiego i w tym wypadku obu wójtom – Wójta Gminy Kuźnica Pawła Mikłasza i Wójta Gminy Sidra Jana Hrynkiewicza. Tworzymy dobre warunki do współpracy. Razem rozeznajemy potrzeby i wyzwania, które realizujemy w oparciu o jasne i klarowne zasady, które służą naszemu regionowi. Nasz region dla wielu z nas jest małą ojczyzną, o której rozwój chcemy i mamy obowiązek dbać. Służyć jej, być za nią odpowiedzialnymi” – powiedziała rozpoczynając spotkanie pani Wiesława Burnos

     ,,Są takie miejsca na Podlasiu, które są nieodkrytymi perłami. Świątynia, którą tutaj widzimy jest jedną z nich . To czasy Króla Zygmunta III Wazy, czyli przełom XVI i XVII wieku. Również zapisał się tutaj w kronikach i pamięci innych Podskarbi litewski Hieronim Wołowicz. Mamy taki materialny ślad . Tak jak pani Marszałek wspomniała jest to najstarszy obiekt sakralny na Podlasiu. Kiedy przed wojną była tutaj Grodzieńszczyzna najstarsi parafianie mówią, że jest jeszcze jeden wielki skarb. To cudami służący wizerunek Matki Bożej Pocieszenia, do którego tysiące osób z Wileńszczyzny przybywało na odpust . Zawsze zachęcam , aby tutaj przybywać do Matki Bożej Pocieszenia. Są świadkowie którzy twierdzą, że jeszcze w czasach przedwojennym, tak jak w Częstochowie tutaj również ozdrowieńcy w podzięce zostawiali kule. (…) Dziś ta świątynia wymaga pilnego remontu i chcę podziękować wszystkim przedstawicielom samorządów , tym którzy troszczą się o naszą ziemię podlaską , wszystkim ludziom dobrej woli. Zapraszam wszystkich do Zalesia do Matki Bożej. Oby to miejsce wypiękniało i stało się miejscem pielgrzymowania” – powiedział proboszcz parafii ks. Jakub Budkiewicz.

       Starosta Sokólski Piotr Rećko zwrócił uwagę, że ponad 7 mln złotych , 60 % dofinansowania tej drogi otrzymano z dofinansowania z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiedział – ,, Program ten jest możliwy dzięki dobremu funkcjonowaniu Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dodatkowo 1 mln 300 tys zł otrzymaliśmy z Funduszy Inwestycji Lokalnych Dwa lata remu, kiedy oddawaliśmy tę drogę do Zalesia tutaj pięknie wyremontowaną, mieszkańcy pytali nas, kiedy będzie jej dalszy etap. Tak jak pani Marszałek powiedziała drugi etap jest teraz. To etap naszej pracy samorządowej. Nie byłoby to możliwe bez Pawła Mikłasza, wspaniałego wójta, który chce budować drogi na swoim terenie . Nie byłoby to możliwe bez Jana Hrynkiewicza, wybitnego , doświadczonego samorządowca. Nie byłoby to oczywiście możliwe bez współpracy z Urzędem Marszałkowskim , z panią Wiesławą Burnos, Pawłem Wnukowskim. To oni zabiegali z tym, żeby było wsparcie na poziomie 60 %. Standardowo samorządowcy otrzymują tylko 50 % . Bez wsparcia, bez zaangażowania tych osób , tego by nie było. Chciałbym podziękować panu Piotrowi Bujwickiemu. Dzięki jego zaangażowaniu, LGD Szlak Tatarski są możliwe remonty naszych świątyń. Piotr ma wrażliwość na zabytki sakralne. Ważne jest aby te nasze perełki Podlasia zachować dla potomności. By turyści przyjeżdżający mogli chwalić się tymi naszymi zabytkami i upraszać łaski do Matki Bożej, do wszechmocnego Boga. To jest dla nas kluczowe i potrzebne. Księże Proboszczu jesteśmy gotowi do wsparcia finansowego , na miarę naszych możliwości. Przekazaliśmy pieniądze w grudniu, gdy była prośba o wymianę okien. Jesteśmy w tej chwili dalej gotowi żeby wspierać kościoły, bo to ważne. Dziękuję wszystkim za współpracę . Razem możemy więcej. Sukces ma wielu ojców ale ma tylko jedną matkę, w tym przypadku panią Wiesławę Burnos. Osobiście zaangażowała się w remont tego kościoła jak i w remont infrastruktury drogowej. Dziękuję. (…) Jestem przekonany że te efekty końcowe będą wspaniałe i będą oko cieszyły parafian jak i okolicznych mieszkańców z tak dokonanych inwestycji”.

        Wójt Gminy Kuźnica Paweł Mikłasz: ,,Od 6 lat czekaliśmy na rozpoczęcie tej inwestycji. Gmina Kuźnica zawarła porozumienie z Powiatem Sokólskim na realizację tego zadania. Mieszkańcy wielokrotnie składali prośby, ponaglenia o budowę tej drogi. Gmina Kuźnica na realizację tego zadania przeznaczyła 2 mln zł. Z czego 35 tys. przekazujemy w tym roku, pozostała kwotę w roku następnym. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie nadal się układała, że będziemy tworzyć nowe pomysły i wspólnie je realizować”.

E. Rapiej

image_printDrukuj