Pismo Ministra Klimatu i Środowiska

Uprzejmie informuję, że na podstawie art.13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1463 z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności (w tym także prywatnych)rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie opracowania p.n. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024. W związku z czym, pracownicy przedsiębiorstwa państwowego – Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej będą prowadzić  prace obserwacyjno-pomiarowe.
Minister Klimatu i Środowiska zwraca się z prośbą  do właścicieli lasów prywatnych (niestanowiących własności Skarbu Państwa) o umożliwienie pracownikom Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej, wstępu na teren lasów, założenia w nich powierzchni próbnych oraz dokonywanie cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu.
 
Więcej informacji na stronie: http://wisl.pl/
image_printDrukuj