Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego Posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 9 czerwca 2021r., Zarząd podjął następujące uchwały:

– w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021;

– w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu stanowiącego własność Powiatu Sokólskiego;

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Targowej 12 w Sokółce;

– w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2021 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Podczas posiedzenia Zarząd zatwierdził Specyfikację Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz sprzętu multimedialnego do Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Andrzeja Dariusza Jelskiego prowadzącego działalność pod firmą Ośrodek Szkolenia Kierowców „ Renoma” Andrzej Dariusz Jelski z Sokółki jako najkorzystniejszej na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.B w ramach projektu pn. „ Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu powiatu sokólskiego”.

Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Andrzeja Dariusza Jelskiego prowadzącego działalność pod firmą Ośrodek Szkolenia Kierowców „Renoma” Andrzej Dariusz Jelski z Sokółki jako najkorzystniejszej na przygotowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.C i C+E dla pracowników i pracodawcy Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz pracowników i pracodawcy PZD w Sokółce.

Podczas posiedzenia Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Alberta Lewko prowadzącego działalność pod firmą PHU DAFO Albert Lewko, Pogorzałki 119A, 16-002 Dobrzyniewo Duże, jako najkorzystniejszej na dostawę kamery termowizyjnej.

Zarząd zatwierdził zapytanie ofertowe na dostawę elementów umundurowania strażackiego dla OSP w Sokółce oraz przyjął informację z otwarcia ofert na dostawę sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznej, sprzętu do terapii Biofeedback , sprzętu multimedialnego oraz na dostawę i montaż  urządzeń do rozbudowy sieci komputerowej do SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce.

Zarząd postanowił unieważnić  postępowanie na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy kategorii B, w ramach doposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu technik rolnik w Zespole Szkół Rolniczych  im. Mjr Henryka Dobrzańskiego- Hubala w Sokółce w celu przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii „B” oraz na dostawę fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na potrzeby Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Suchowoli i podjąć działania w kierunku ogłoszenia kolejnego przetargu.

Zarząd unieważnił postępowanie na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie strzelnicy cywilno-sportowej wraz z infrastrukturą techniczną ze względu na fakt, iż do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, nie została złożona żadna oferta i przeprowadzić negocjacje z wolnej ręki.

Zarząd unieważnił postępowanie na dostawę i montaż mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Sokółce z uwagi na fakt, iż wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.

KG