Kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego złożyli ślubowania

Dnia 18 czerwca 2021 roku na placu apelowym kompleksu koszarowego 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej. Uroczystość ta odbyła się w obecności rodzin oraz zaproszonych gości, min. burmistrza Dąbrowy Białostockiej pana Artura Gajlewicza.

Jak podkreślił pan Jarosław Budnik, dyr. szkoły ,,Wydarzenie to jest  niespotykane, ponieważ do tej pory ślubowania odbywały się na hali sportowej naszej szkoły. (…) Wyszliśmy na zewnątrz z obozem wojskowym, który trwał tydzień, do dnia dzisiejszego ślubowania. Te miejsce, ten plac apelowy jest dobrym miejscem do tego, żeby młodzież mogła oswajać się z wojskiem, z terenem, z ludźmi wojska, którzy są do tego profesjonalnie przygotowani. Mam nadzieję, że przez nasze działania młodzież jeszcze bardziej pokocha wojsko. To jest filozofia płynąca z dzisiejszego wydarzenia” – powiedział dyr. szkoły Pan Jarosław Budnik.

Rota ślubowania: ,, Ja uczeń klasy mundurowej liceum ogólnokształcącego ślubuję, na sztandar Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, że będę szczerze stał na straży honoru, godności i dobrego imienia mojej szkoły. Dochowam wartości ideałów i uniwersalnym wartościom, takim jak patriotyzm i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Codzienną , uczciwa pracą będę pomnażać bogactwo, potęgę i podział obronności naszej ojczyzny. Z szacunkiem oddawać należną cześć tradycjom narodowym, rozsławiać dobre imię mojej szkoły, miasta, powiatu, województwa i ojczyzny oraz z godnością nosić mundur. Mój wysiłek, zapał i młodość Tobie Ojczyzno składam w darze. Ślubuję! Tak mi dopomóż Bóg!”.

,, Dzisiejsze ślubowanie jest dla klasy mundurowej szczególnym i ważnym świętem – stwierdziła kadet Natalia Jackiewicz z Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej – ważną uroczystością. Z tego względu, że jest to ślubowanie, przysięga, którą składamy na sztandar naszej szkoły. Jest to szczególnie ważne dla kadetów uczniów klas pierwszych. Ja, tak naprawdę już od najmłodszych lat interesowałam się wojskiem. W moim otoczeniu od zawsze były pistolety, łuki, naboje. Przygotowywania do dzisiejszego ślubowania trwały 5 dni. W trakcie całego szkolenia mieliśmy musztrę, trenowaliśmy i udoskonalaliśmy wszystko. Nawet miałam odrobinę stresu, ale pojawił się dopiero przy defiladzie. Po ukończeniu szkoły średniej chciałabym pójść na studia. Marzę o Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – powiedziała kadet Natalia Jackiewicz.

Oprac: Elżbieta Rapiej