Uczniowie szkół w Sokółce przystąpili do projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” realizowanego przez Powiat Sokólski

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego podpisał w dniu dzisiejszym umowę z uczniami szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.
Uczniowie szkół w Sokółce przystąpili do projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” realizowanego przez Powiat Sokólski. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W ramach Zadania 4 Organizacja i realizacja staży/praktyk zawodowych zostało podpisanych 20 umów:
-10 umów podpisanych z uczniami z ZSR w Sokółce,
– 9 umów podpisanych z uczniami z ZSZ w Sokółce,
– 1 umowa podpisana z uczniem z SOSW w Sokółce
Celem projektu jest zastosowanie oraz pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, a także w przyszłej pracy zawodowej oraz zapewnienie pomocy uczniom w odnalezieniu się na rynku pracy i w efektywnym poszukiwaniu pracy.
Udział w projekcie mogli wziąć uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów wynikającą z kryteriów kwalifikacyjnych.
„Dostałem szansę poszerzyć swoje umiejętności poprzez program prowadzony przez Fundusze Europejskie, który ma na celu pokazać młodym ludziom pracę i jak wygląda dorosłe życie. Staż jest płatny, ufundowany przez Unię Europejską, sami wybieramy pracodawcę i pracujemy przez 150 godzin w zależności od nas kiedy chcemy. Poprzez projekt dostaniemy możliwość rozwijania się i powiększania swoich kompetencji.” – powiedział Jakub Daniewicz z ZSR w Sokółce
JZ
image_printDrukuj