Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

Powiat Sokólski w ramach programu „ Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- EDYCJA 2021” otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 1 800 000 zł.

W ramach planowanego zadania pn. „ Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce” Powiat Sokólski zamierza przeprowadzić remont boisk  przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce polegającą na budowie kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym:

– budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, wyposażeniem, oświetleniem i monitoringiem: 2 x boisko do gry w koszykówkę, 2 x boisko do gry w siatkówkę, boisko do gry w tenisa, boisko do gry w piłkę ręczną;

– budowa boiska lekkoatletycznego wraz z wyposażeniem, oświetleniem i monitoringiem: 1 boisko lekkoatletyczne o charakterze wielofunkcyjnym ( piłka nożna, piłka ręczna, 2 boiska przeznaczone do siatkówki) o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżnia okrężna, czterotorowa 200m z bieżnią prostą czterotorową o długości 60m, zeskok do skoku w dal z rozbiegiem, rzutnia do pchnięcia kulą ogrodzenie boiska z piłkochwytami, instalacja sprzętu sportowego, instalacja odwadniająca boiska;

– budowa siłowni zewnętrznej obejmującej montaż 4 urządzeń ( prasa nożna, wioślarz, wyciskanie siedząc, ławka skośna) ;

– budowa strefy street workout ( zestaw do ćwiczeń gimnastyczno-siłowych z nawierzchnią bezpieczną );

– adaptacja części budynku ZSZ w Sokółce na potrzeby szatni sportowych z sanitariatami i magazynku na sprzęt sportowy.

Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce. Uczniowie z tych placówek będą odbywali na nowopowstałych obiektach lekcje wychowania fizycznego a także uczestniczyli we współzawodnictwie sportowym. W celu wydłużenia możliwości korzystania z infrastruktury w godzinach popołudniowych i wieczornych a także w sezonie jesienno-zimowym zainstalowanie zostanie oświetlenie boisk. Aby zapobiegać możliwym przejawom wandalizmu oraz aby  zapewnić bezpieczeństwo korzystającym z infrastruktury zainstalowany zostanie monitoring. Przy kompleksie sportowym zainstalowane zostaną stojaki rowerowe, ławki oraz kosze na śmieci.

Planowane zadanie inwestycyjne pozwoli na poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej Powiatu Sokólskiego oraz dopełni bazę sportową znajdującą się przy szkołach. Lokalizacja zwiększy możliwości dostępu do tego typu urządzeń osobom starszym (seniorom) oraz mieszkańcom os. Zielonego.

image_printDrukuj