Program wyrównywania różnic między regionami III – edycja 2021

Program wyrównywania różnic między regionami III – edycja 2021

Program wyrównywania różnic między regionami III – edycja 2021

Rodzaj dotacji budżetowej: program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania: 286 313,80 zł

Całkowita wartość: 370 470,71 zł

Opis programu:

Celem programu jest wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz dostępności, w tym na likwidację barier w urzędach i placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy oraz wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, likwidację barier transportowych oraz aktywizację zawodową tych osób.

image_printDrukuj
Tagged , .