UWAGA STUDENCI / UCZNIOWIE z niepełnosprawnością

UWAGA!!! STUDENCI/ UCZNIOWIE
Przypominamy, że do dnia 10 października 2021 r. w ramach Modułu II istnieje możliwość uzyskania pomocy w wykształceniu na poziomie wyższym.
Z pomocy mogą skorzystać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierający naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

image_printDrukuj
Tagged , .