Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej cz.1

Dąbrowa Białostocka, po 40 latach po raz kolejny została miejscem wybranym na celebrowanie Dożynek Województwa Podlaskiego.
Uroczystości rozpoczęły się Liturgią Świętą w cerkwi pw. Św. Jana Teologa. Nabożeństwu przewodniczył zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub. W Boskiej Liturgii uczestniczyli m in. : Marszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Radny Powiatu Sokólskiego Wiesław Hańczaruk, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, Starostowie Dożynkowi Halina I Marek Raducha.
W imieniu wspólnoty parafii prawosławnej w Dąbrowie Białostockiej podziękowano za dary i uczestnictwo. Starostom Dożynkowym Halinie i Markowi Raducha za chleb dożynkowy. Pani Marszałek Wiesławie Burnos za dary ołtarza i kwiaty, za szaty liturgiczne Powiatowi Sokólskiemu reprezentowanemu przez Wicestarostę Jerzego Białomyzego i Radnego Wiesława Hańczaruka, za krzyż władzom Dąbrowy Białostockiej, dary ołtarza Podlaskiej Izbie Rolniczej na czele z Markiem Siniło, Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, za kosz z pieczywem piekarni Dąbrowa Białostocka, a także za kolejne dary: “Mlekpol” Grajewo, Sołectwom: Grabowo, Szuszalewo, Kropiwno, Ostrowie, Kołom Gospodyń Wiejskich: Ogrodniczki i Studzianki.
Dziękowano również za wieńce dożynkowe: Powiatowi Sokólskiemu, KGW Studzianki i Ogrodniczki.
Patrycja A. Zalewska
Zdjęcia – Marcin Pogorzelski
image_printDrukuj