Wieś jak malowana! Deskale w Sitawce

Arkadiusz Andrejkow rozpoczyna ostatni etap prac nad drewnalami w Sitawce. Przypomnijmy – na początku marca tego roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Piotra Rećko, Starostę Sokólskiego i Jerzego Białomyzego, a Kołem Gospodyń Wiejskich W Sitawce reprezentowanym przez Damiana Bakuna, Przewodniczącego Zarządu i Boguslawę Kumpiałowską, Zastępcę Przewodniczącego Zarządu. Przedmiotem umowy była współorganizacja projektu “Deskale w Sitawce”. Projekt polega na stworzeniu wielkoformatowych prac na drewnianych, wiejskich zabudowaniach wiejskich w Sitawce (gmina Janów). Prace, które mają odwzorowywać stare fotografie są tworzone przez artystę z Sanoka, stypendystę Ministerstwa Kultury i twórcy projektu Cichy Memoriał.Prace, które już niedługo w pełnej krasie będą się prezentować na wiejskich zabudowaniach pozwolą na na przyciągnięcie turystów i będą piękną wizytówką miejscowości. 

 

 

image_printDrukuj