Przebudowa drogi powiatowej Chilmony-Dubaśno. Ile to będzie kosztować? 

Gmina Nowy Dwór reprezentowana przez Andrzeja Humiennego, wójta Gminy Nowy Dwór, zawarła dziś umowę z Powiatem Sokólskim, reprezentowanym przez Piotra Rećko, starostę sokólskiego i Jerzego Białomyzego, wicestarostę sokólskiego. Umowa dotyczyła dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Nr 1246B Chilmony- Dubaśno. Wraz z nią, na terenie gminy Nowy Dwór,  ma zostać wybudowany most.

Zgodnie z umową, Gmina Nowy Dwór udziela ze swego budżetu 2022-2023 Powiatowi Sokólskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1 181 750,17 zł na realizację zadania. Powiat Sokólski zaś w budżecie 2022 i 2023 zabezpieczy na realizację zadania kwotę 1 181 75,18 zł, niezbędną do zrealizowania inwestycji.

Partner Wiodący pozyskał środki finansowe na realizację przebudowy z budżetu państwa, w ramach programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”. Wsparcie jest połową kosztów kwalifikowanych zadania, całość to2 363 500,35 zł. Przetargowa wartość zadania objętego umową wynosi 4 727 000,70 zł. 

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , .