Wieloletnia dyrektor ZSR w Sokółce Anna Dorota Cilulko z nagrodą Ministra Edukacji i Nauki

Z przyjemnością informujemy, iż z inicjatywy Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, pani Anna Dorota Cilulko dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce w latach 2001-2021, otrzymała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki. Pani dyrektor nagrodę odebrała 11 października br. z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskiego podczas uroczystości Wojewódzkich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

W czasie pełnienia funkcji dyrektora przez panią Annę Dorotę Cilulko stworzono bogatą ofertę edukacyjną szkoły. Przy współpracy z organem prowadzącym nowocześnie wyposażono pracownie do kształcenia w zawodach: technik ekonomista, technik rolnik, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz utworzono Centrum Kształcenia Zawodowego.

Reasumując, pani Anna Dorota Cilulko rzetelnie realizowała zaplanowane zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Z wielkim zaangażowaniem i pasją wykonywała obowiązki dyrektora, co przełożyło się na atmosferę w kierowanej przez nią szkole, która jest postrzegana w środowisku lokalnym jako miejsce przyjazne i otwarte na potrzeby uczniów.

Serdecznie gratulujemy!

Ref. Oświaty

fot. kuratorium.bialystok.pl

 

image_printDrukuj