Przypomnienie o naborze do programu psychologiczno – terapeutycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przypomina o trwającym naborze uczestników do utworzenia grupy terapeutycznej programu psychologiczno – terapeutycnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest kontynuacją dla programu korekcyjno-edukacyjnego i ma na celu utrwalenie zmian postaw          i zachowań nabytych w trakcie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Odbiorcami programu psychologiczno-terapeutycznego są również osoby stosujące przemoc w rodzinie zgłaszające się dobrowolnie lub kierowane przez podmioty i instytucje, np. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie czy zespoły interdyscyplinarne. Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego obejmuje rekrutację oraz  spotkania w formie działań psychologicznych i/lub terapeutycznych.  Zajęcia wchodzące w skład programu będą miały charakter indywidualny i będą obejmować minimum 10 godzin na każdego uczestnika.  Oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne wobec osób stosujących przemoc  w rodzinie prowadzone są w celu zmiany wzorców zachowań. 

Realizacja programu oddziaływań    psychologiczno-terapeutycznych   wobec sprawców przemocy  w rodzinie ma na celu:            

  • powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy w rodzinie;
  • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
  • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Udział w programie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych jest bezpłatny.

Rozpoczęcie programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych rozpocznie się po zebraniu  grupy uczestników.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu powinny złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przy ulicy M. J. Piłsudskiego 8 w pokoju numer 13 (budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce). Druki oświadczeń dostępne są w PCPR oraz w załączniku poniżej .

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Leśniewska – tel. 85 711 08 62 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry