Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach realizowanego projektu „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX: Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego z dniem 19 lipca… Czytaj Dalej Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”

Uwaga Klienci Wydziału Komunikacji!

Czasowo wydłuża się ustawowy termin, w którym należy zgłosić zbycie bądź nabycie pojazdu lub zarejestrować pojazd sprowadzony z kraju UE. Od 1 lipca 2021 r. termin ten wynosi 60 dni. Od 1 lipca 2021 r. ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi… Czytaj Dalej Uwaga Klienci Wydziału Komunikacji!

INFORMACJA

Informacja odnośnie wyjazdu dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego do Augustowa informujemy że wszystkie osoby zostały zakwalifikowane.

INFORMACJA

UPRZEJMIE INFORMUJĘ,  ŻE W DNIACH OD 12 DO 23 LIPCA 2021 R.  POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W SOKÓŁCE BĘDZIE PRZEBYWAĆ NA URLOPIE WYPOCZYNKOWYM.   Informacje z zakresu praw konsumenckich w tym czasie można uzyskać w następujący sposób: 1) na infolinii konsumenckiej – pod nr 801 440 220 ( pn. – pt. 8.00 – 18.00 ), 2)… Czytaj Dalej INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków dotyczących uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Informacja dot. przedłużenia terminu składania wnioskówdot. uczestnictwa w programie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż przedłużono termin składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, do dnia… Czytaj Dalej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków dotyczących uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Wniosek Dobry Start – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.   Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.   Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS. Wnioski można składać od 1 lipca do 30… Czytaj Dalej Wniosek Dobry Start – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż od  1 lipca 2021 roku, zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu „Dobry start” zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się… Czytaj Dalej Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start”