Program kompleksowej rehabilitacji

Szanowni Państwo, W związku ze wznowieniem rekrutacji  do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podlaski zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji na stronie internetowej. Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu,… Czytaj Dalej Program kompleksowej rehabilitacji

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji w na prace konserwatorskie, restauratorskie 2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego w roku 2021 (treść ogłoszenia wraz z dokumentacją konkursową do pobrania w załączeniu w formacie pdf i doc) http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/ochronazabytkow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-w-2021-r.html

UWAGA WŁAŚCICIELE POJAZDÓW !!!

30 dni na zarejestrowanie pojazdu od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP Od 1 stycznia 2021r. przestał obowiązywać 180 dniowy termin na zarejestrowanie lub zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu. Przywrócony został, dotychczas obowiązujący w ustawie Prawo o ruchu drogowym, 30 dniowy termin… Czytaj Dalej UWAGA WŁAŚCICIELE POJAZDÓW !!!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce informuje

W ostatnim czasie Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce zaobserwował zwiększoną ilość skarg i wniosków Konsumentów tyczących się obecnej sytuacji w kraju i związanych z tym realizacji umów, wykonywania usług, zwrotu zaliczek itp. W związku z tym Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce przedstawia najważniejsze informacje dotyczące najczęściej pojawiających się problemów. rzecznik_Informacja PRK 02 2021 wersja ostateczna

Nowy adres ośrodka zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Białostockiej

Informujemy, że ośrodek zamiejscowy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Białostockiej zmienił siedzibę. Aktualny adres: Dąbrowa Białostocka, ul. gen. Nikodema Sulika 4A (PUP) KONTAKT: Wydział Ochrony Środowiska i Architektury Referat Architektury – tel. 85 712 66 43 Referat Leśnictwa – tel. 85 712 66 47 Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości PODGiK – tel. 85 712 66 53… Czytaj Dalej Nowy adres ośrodka zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Białostockiej