Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

Powiat Sokólski w ramach programu „ Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- EDYCJA 2021” otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 1 800 000 zł. W ramach planowanego zadania pn. „ Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce” Powiat Sokólski zamierza przeprowadzić remont boisk  przy Zespole Szkół Zawodowych… Czytaj Dalej Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

Uczniowie szkół w Sokółce przystąpili do projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” realizowanego przez Powiat Sokólski

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego podpisał w dniu dzisiejszym umowę z uczniami szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski. Uczniowie szkół w Sokółce przystąpili do projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” realizowanego przez Powiat Sokólski. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego… Czytaj Dalej Uczniowie szkół w Sokółce przystąpili do projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” realizowanego przez Powiat Sokólski

Młodzież z Powiatu Sokólskiego bogatsza o nowe doświadczenia zawodowe

       Dnia 16 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół Rolniczych odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. ,, Uczniowie ZSR w Sokółce mobilni w Europie” oraz uroczyste otwarcie pracowni zawodowych wyposażonych w ramach projektu pn.,, Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” realizowanego przez Powiat Sokólski.       Dyrektor Zespołu Szkół w Sokółce pani… Czytaj Dalej Młodzież z Powiatu Sokólskiego bogatsza o nowe doświadczenia zawodowe

Projekt „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” w ZS w Suchowoli

W ramach projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” realizowanego w Powiecie Sokólskim, w naszej szkole, w okresie od kwietnia do czerwca 2021, odbywały się zajęcia dodatkowe dla uczniów: Język angielski, dwie grupy o różnym stopniu zaawansowania, po 30 godzin zajęć. Na zajęciach grupy pierwszej uczniowie przygotowywali się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Utrwalali  i poszerzali wiedzę gramatyczną i znajomość słownictwa… Czytaj Dalej Projekt „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” w ZS w Suchowoli

Za nami 3-dniowy obóz rodzinny „Gminy – aktywni członkowie społeczności”

Za nami 3-dniowy obóz rodzinny organizowany w ramach projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 4. W obozie wzięło udział łącznie 90 osób. Uczestnicy projektu mieli okazję wziąć udział w lekcjach dziedzictwa kulinarnego, tańca tradycyjnego oraz malowania na wodzie.  Zajęcia… Czytaj Dalej Za nami 3-dniowy obóz rodzinny „Gminy – aktywni członkowie społeczności”

” Gminy-aktywni członkowie społeczności”

W ramach projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej od 4 czerwca do dnia 6 czerwca 2021 r. odbywa się obóz rodzinny, w którym udział weźmie łącznie… Czytaj Dalej ” Gminy-aktywni członkowie społeczności”

Ogłoszenie o naborze kandydatów na staże/praktyki w ramach projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”

Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją  projektu pn.: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe… Czytaj Dalej Ogłoszenie o naborze kandydatów na staże/praktyki w ramach projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej zostanie kompleksowo zmodernizowana

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego zawarł umowę z firmą FACIT Usługi Budowlano – Remontowe Hebda Zofia z siedzibą w Wieniawie reprezentowaną przez Zofię Hebda – właścicielkę firmy na realizację zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej” Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na remoncie… Czytaj Dalej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej zostanie kompleksowo zmodernizowana