Spotkanie inicjujące projekt, którego celem jest realizacja i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego ,,Platforma E-usług”

Spotkanie inicjujące projekt, którego celem jest realizacja i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego ,,Platforma E-usług”

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego 10 listopada br. podpisał umowę z z firmą BonaSoft Sp. z o.o. Sp.k. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jarosława Łagodę, której przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i dostawa specjalistycznego systemu informatycznego o nazwie Platforma E-usługi.

Realizacja i wdrożenie w urzędzie Starostwa oraz wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sokólskiego systemu e-usług bedzie możliwe dzięki środkom finasowym pozyskanym przez Zarząd Powiatu w ramach projektu pn. „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego” w zakresie rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji wynosi 2 301 243,90 zł, z czego dofinansowanie ze środków wspólnotowych wyniesie 1 956 057,31 zł. Celem głównym projektu jest modernizacja usług świadczonych droga elektroniczną w wybranych jednostkach Powiatu Sokólskiego, usprawnienie usług oraz zwiększenie cyfryzacji w regionie.

W ramach projektu zostanie uruchomionych 15 e-usług publicznych o wysokim poziomie bezpieczeństwa wraz ze zintegrowanymi systemami dziedzinowymi. Opracowana zostanie wieloportalowa platforma, na której będą umieszczone wszystkie e-usługi objęte zakresem projektu wraz z integracją z systemem e- PUAP.

W ubiegłym tygodniu odbyło się już spotkanie inicjujące projekt w którym wzięli udział przedstawiciele firmy BonaSoft oraz członkowie Zespołu Zadaniowego powołanego przez Zarząd Powiatu do realizacji projektu. Przed spotkaniem wszyscy członkowie Zespołu Zadaniowego zapoznali sie szczegółowo ze studium wykonalności e-usług czyli informacją o rodzaju planowanych  usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego.

     Podczas spotkania przedstawiciel wykonawcy przedstawił założenia projektu w formie prezentacji multimedialnej o następującej agendzie:  przedstawienie firmy​, cel projektu , harmonogram pracy, wykorzystywane narzędzia, najbliższe prace projektowe​. Omówiono  również sposoby komunikacji w projekcie i ustalono trzy oficjalne kanały komunikacji: mailowa, telefoniczna, za pomocą aplikacji Teams. Uzgodniono, że spotkania analityczne z zespołami merytorycznymi będą miały charakter zdalny i odbywać się będą z wykorzystaniem aplikacji Teams. Podczas spotkania inicjującego zostały także ustalone zasady planowania kolejnych spotkań. Ustalono  minimalną częstotliwość spotkań na etapie analizy oraz produkty wynikowe w formie notatek, dokumentów oraz nagrań

       ,, Spotkanie inicjujące, które odbyło się z przedstawicielami  firmy BonaSoft z Wrocławia realizującą projekt miało charakter zapoznawczy. Członkowie Zespołu Zadaniowego zapoznali się  z tematyką projektu,pokrótce zostały przedstawione wszystkie e-usługi, które będą realizowane w ramach wdrożenia. Czeka nas oczywiście jeszcze seria spotkań, tym razem merytorycznych. E-usługi wdrażamy przede wszystkim dla mieszkańców, którzy będą z nich korzystać. Mają one na celu usprawnienie wszelkiej komunikacji z urzędem, innymi jednostkami podległymi, dokonywanie płatności, informowanie o nowych wydarzeniach czy zmianach w urzędzie. Jedną z e-usług będzie też E-Dziennik, którym zostaną objęte szkoły dla których jednostką prowadzącą jest Powiat Sokólski. W ciągu najbliższego miesiąca czeka nas bardzo dużo spotkań analitycznych, bo przygotowujemy już analizę, więc ten czas będzie bardzo intensywny dla zespołów merytorycznych”- mówiła po spotkaniu Joanna Ragin specjalista ds. Wdrożeń Systemów Informatycznych z firmy BonaSoft

      ,, Podjąłem się pełnienia funkcji koordynatora Zespołu Zadaniowego do realizacji e-usług, gdyż chcę wykorzystać przy cyfryzacji administracji Powiatu Sokólskiego  swoją wiedzę oraz doświadczenie w tej dziedzinie. Bardzo mi zależy,  aby Starostwo Powiatowe w Sokółce  jak i jednostki podległe  były urzędami w których  poziom obsługi  klientów spełniał oczekiwania  dzisiejszych realiów globalnej cyfryzacji i dawał możliwość załatwienia spraw administracyjnych bez wychodzenia z domu” – mówił Daniel Supronik koordynator Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu oraz dyrektor Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

oprac. IC

foto KG

Podpisanie umowy na E-usługi

Cyfrowy świat jest coraz bliżej, także dla samorządów. Już niedługo, mieszkańcy Powiatu Sokólskiego będą mieli możliwość załatwić większość spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Powiat Sokólski  reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego zawarł umowę z  BonaSoft Sp. z o.o. Sp.k. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Jarosława Łagodę.  Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, budowa… Czytaj Dalej Podpisanie umowy na E-usługi

Blisko 2 mln dofinansowania z funduszy europejskich na rozwój publicznych e-usług w Powiecie Sokólskim!

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przedstawiciele Powiatu Sokólskiego w osobach Starosty Sokólskiego Piotr Rećko oraz Członka Zarządu Jerzego Białomyzego podpisali umowę na dofinansowanie kwotą blisko 2 mln zł projektu pn. „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego” w zakresie rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektronicznąw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa… Czytaj Dalej Blisko 2 mln dofinansowania z funduszy europejskich na rozwój publicznych e-usług w Powiecie Sokólskim!