Zakończenie realizacji projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”

Powiat Sokólski zakończył realizację projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wartość projektu 225 503,00zł., z czego 201 703,00zł. to dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP a 23 800,00zł to wkład własny Powiatu Sokólskiego. W ramach projektu przeprowadzono dwie wizyty studyjne oraz remont 3 pomieszczeń w… Czytaj Dalej Zakończenie realizacji projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”

Powiat Sokólski przystąpił do realizacji projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”

Powiat Sokólski przystąpił do realizacji   projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP W związku z powyższym przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sokółce wzięli udział w dwóch wizytach w szkole w Mołodecznie w celu uzgodnienia działań… Czytaj Dalej Powiat Sokólski przystąpił do realizacji projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”

Powiat Sokólski przystąpił do realizacji drugiego modułu projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W maju przedstawiciele Powiatu Sokólskiego ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko na czele uczestniczyli w wizycie studyjnej w szkole w Mołodecznie. Celem wizyty było uzgodnienie działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”. W roku 2017 zaplanowano przeprowadzenie następujących działań: remont 3 pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej,… Czytaj Dalej Powiat Sokólski przystąpił do realizacji drugiego modułu projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Powiat Sokólski przystąpił do realizacji drugiego modułu projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W dniu 2 marca 2017r. Starosta Sokólski Piotr Rećko i Członek Zarządu Alicja Rysiejko, podpisali umowę na kwotę 225 503,00zł, z czego dofinansowanie wynosi 201 703,00zł. Projekt „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” obejmuje Priorytet Kapitał Ludzki, a działania projektowe skierowane są do uczniów i nauczycieli Specjalnej Szkoły z Internatem Nr 2 dla Dzieci z Wadami Wzroku… Czytaj Dalej Powiat Sokólski przystąpił do realizacji drugiego modułu projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Podsumowanie projektu pn. ”Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”.

Od 9 maja do 31 grudnia 2016 roku trwa realizacja dużego projektu pn. ”Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych. Otrzymane przez Powiat Sokólski dofinansowanie ma na celu przeszkolenie nauczycieli z Białorusi z zakresu doświadczania świata, integracji sensorycznej oraz terapii biofeedback, zorganizowanie pobytu integracyjnego dla uczniów z Białorusi a także pomoc w przeprowadzeniu remontu pomieszczeń… Czytaj Dalej Podsumowanie projektu pn. ”Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”.

Ostatnia część szkolenia „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce po raz kolejny gościł kadrę pedagogiczną ze Specjalnej Szkoły z Internatem nr 2 dla dzieci z Wadami Wzroku w Mołodecznie w ramach realizacji projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” współfinansowanego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej,… Czytaj Dalej Ostatnia część szkolenia „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”

Nauczyciele z Mołodeczna ponownie w Sokółce

Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”, w ramach środków przyznanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016., w którym udział biorą nauczyciele i podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce oraz nauczyciele i wychowankowie Specjalnej Szkoły z Internatem nr 2 dla Dzieci z… Czytaj Dalej Nauczyciele z Mołodeczna ponownie w Sokółce

Szkolenie nauczycieli z Mołodeczna

To już III etap realizacji projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” realizowanego przez Powiat Sokólski w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Ponownie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce gościmy nauczycieli ze Szkoły Specjalnej z Internatem Nr 2 dla Dzieci z  Wadami Wzroku w Mołodecznie, którzy dzisiaj wzięli… Czytaj Dalej Szkolenie nauczycieli z Mołodeczna