Nowe wyposażenie w zawodzie technik rolnik

     W ramach zakończonego projektu nr WND-RPPD.08.02.01-20-0032/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Podziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zespół Szkół Rolniczych został… Czytaj Dalej Nowe wyposażenie w zawodzie technik rolnik

Nowe wyposażenie pracowni dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych.

W ramach zakończonego projektu nr WND-RPPD.08.02.01-20-0032/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Podziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zespół Szkół Rolniczych został doposażony… Czytaj Dalej Nowe wyposażenie pracowni dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Nowoczesne technologie w sokólskiej „Zawodówce”

W grudniu i styczniu w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odbył się rozruch nowoczesnego sprzętu pozyskanego w ramach projektu infrastrukturalnego realizowanego przez Powiat Sokólski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szkoła pozyskała dzięki temu sprzęt warty ponad 1 000 000 zł, na który składają się między innymi: Tokarka uniwersalna, 4 sztuki, Frezarka uniwersalna,… Czytaj Dalej Nowoczesne technologie w sokólskiej „Zawodówce”

Nowoczesny kombajn do praktycznej nauki zawodu

Dziś dokonano odbioru technicznego nowoczesnego kombajnu zbożowego Marki New Holland z roku 2018, który trafił do Zespół Szkól Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce. Maszyna została zakupiona w ramach projektu pn. „ Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII… Czytaj Dalej Nowoczesny kombajn do praktycznej nauki zawodu

Nowoczesny kombajn dla Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Jerzego Białomyzego zawarł wczoraj umowę  z firmą Adler Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku reprezentowaną przez wiceprezesów Zarządu w osobach pana Marka Jacka Kakareko i Krzysztofa Skreczko . Przy podpisaniu umowy obecny był również pan Adam Milewski specjalista ds. sprzedaży z ramienia… Czytaj Dalej Nowoczesny kombajn dla Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce

Projekt pn. ‘’Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim’’

W dniu 18 grudnia 2018r. została  zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Piotra Rećko- Starostę Powiatu Sokólskiego i Jerzego Białomyzego- Wicestarostę Powiatu Sokólskiego o dofinansowanie Projektu pn. ‘’ ’Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim’’ Całkowita wartość Projektu wynosi 2 020 664,99 zł. Wartość dofinansowania – 1.717. 565, 24 zł W ramach projektu zostanie… Czytaj Dalej Projekt pn. ‘’Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim’’