Szkolenie z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych nauczycieli realizowane w SOSW w Sokółce

W dniach od 27.04.2020 do 30.04.2020r. 18 nauczycieli SOSW w Sokółce uczestniczyło w szkoleniu online. Dotyczyło ono „Obsługi programu Excel i jego wykorzystania w edukacji”. Szkolenie odbywało się w ramach projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS, w ramach realizacji Lokalnej… Czytaj Dalej Szkolenie z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych nauczycieli realizowane w SOSW w Sokółce

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ‘’ Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK’’

W Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ‘’ Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK’’ współfinansowego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Umowę zawarto pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego… Czytaj Dalej Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ‘’ Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK’’