Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie diagnozy potrzeb oraz stworzenie Indywidualnej ścieżki reintegracji dla Uczestników drugiej edycji projektu :Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  Treść oferty Załaczniki nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2- Wzór wykazu wykonanych usług Załącznik nr 3 -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  

NABÓR UCZESTNIKÓW DO II EDYCJI PROJEKTU „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach realizowanego projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych… Czytaj Dalej NABÓR UCZESTNIKÓW DO II EDYCJI PROJEKTU „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

Działania w ramach projektu pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

W ramach realizowanego projektu pn. „ Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez PCPR w Sokółce w maju zrealizowano poniższe działania. W ramach Specjalistycznego Punktu Wsparcia Rodziny miało miejsce: – poradnictwo psychologiczne dla rodzin,… Czytaj Dalej Działania w ramach projektu pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

Realizacja zadań w miesiącu maju w ramach projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

W ramach realizowanego projektu „ Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez PCPR w Sokółce w maju zrealizowano następujące działania: w ramach Specjalistycznego Punktu Wsparcia Rodziny: -poradnictwo psychologiczne dla rodzin, – psycholog dziecięcy, -poradnictwo … Czytaj Dalej Realizacja zadań w miesiącu maju w ramach projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że od stycznia 2019 r. w ramach projektu uczestnicy skorzystali z takich form wsparcia jak: – trening kompetencji emocjonalnych, gdzie rodzice będący rodzinami zastępczymi… Czytaj Dalej Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego

Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje o terminach najbliższych spotkań indywidualnych i grupowych. W ramach Specjalistycznego Punktu Wsparcia Rodzin odbędą się spotkania: – w kwietniu: z pedagogiem w dniach 25.04,… Czytaj Dalej Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

Grupa wsparcia w ramach projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w związku z realizacją projektu: „ Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz… Czytaj Dalej Grupa wsparcia w ramach projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzinnej Pieczy zastępczej w ramach projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem… Czytaj Dalej Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzinnej Pieczy zastępczej w ramach projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020