Sokólskie SOSW – „Zdalną szkołą”

„Zdalna szkoła” – dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Sokółce Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy został objęty projektem grantowym Zdalna SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego… Czytaj Dalej Sokólskie SOSW – „Zdalną szkołą”

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 15 kwietnia 2020 r. Powiat Sokólski, reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko, Wicestarostę Jerzego Białomyzego, przy kontrasygnacie p.o. Skarbnika Powiatu Justyny Miszkin, zawarł umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa reprezentowanym przez Katarzynę Blachowicz, Zastępcę Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zawarta umowa dotyczy powierzenia Powiatowi… Czytaj Dalej Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego