Projekt pn. ‘’Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami’’

Projekt pn. ‘’Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami’’. W dniu 18 września 2018r została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Piotra Rećko- Starostę Sokólskiego i Elżbietę Szomko- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. J. Korczaka… Czytaj Dalej Projekt pn. ‘’Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami’’