NIK miażdży UM

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym wskazuje wiele nieprawidłowości w zarządzaniu składowiskiem odpadów w Karczach koło Sokółki. Zdaniem NIK składowisko obecnie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ekologicznego. Wzrosło też ryzyko wystąpienia negatywnych skutków dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi. Przypomnijmy, składowisko zlokalizowane jest na 11 działkach o łącznej powierzchni 23,85 ha. Stara część składowiska to… Czytaj Dalej NIK miażdży UM