Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach realizowanego projektu „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX: Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego z dniem 19 lipca… Czytaj Dalej Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków dotyczących uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Informacja dot. przedłużenia terminu składania wnioskówdot. uczestnictwa w programie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż przedłużono termin składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, do dnia… Czytaj Dalej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków dotyczących uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż od  1 lipca 2021 roku, zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu „Dobry start” zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się… Czytaj Dalej Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków dotyczących uczestnictwa w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Informacja dot. przedłużenia terminu składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn. „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż przedłużono termin składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, do dnia 30 lipca 2021… Czytaj Dalej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków dotyczących uczestnictwa w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Program kompleksowej rehabilitacji

Szanowni Państwo, W związku ze wznowieniem rekrutacji  do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podlaski zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji na stronie internetowej. Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu,… Czytaj Dalej Program kompleksowej rehabilitacji

NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do utworzenia grupy terapeutycznej programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy  skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich. Celem programu… Czytaj Dalej NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE