NABÓR NA TRENERA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130 000,00 złotych i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) nie podlega jej… Czytaj Dalej NABÓR NA TRENERA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

NABÓR NA TRENERA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130 000,00 złotych i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) nie podlega jej… Czytaj Dalej NABÓR NA TRENERA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

UWAGA STUDENCI / UCZNIOWIE z niepełnosprawnością

UWAGA!!! STUDENCI/ UCZNIOWIE Przypominamy, że do dnia 10 października 2021 r. w ramach Modułu II istnieje możliwość uzyskania pomocy w wykształceniu na poziomie wyższym. Z pomocy mogą skorzystać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierający naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Program wyrównywania różnic między regionami III – edycja 2021

Program wyrównywania różnic między regionami III – edycja 2021 Program wyrównywania różnic między regionami III – edycja 2021 Rodzaj dotacji budżetowej: program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania: 286 313,80 zł Całkowita wartość: 370 470,71 zł Opis programu: Celem programu jest wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych… Czytaj Dalej Program wyrównywania różnic między regionami III – edycja 2021

Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej

ZAJĘCIA KLUBOWE W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ Program: „Zajęcia klubowe w WTZ” Rodzaj dotacji budżetowej: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania: 105 165,00 zł Całkowita wartość: 105 165,00 zł Opis programu: Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, ze wskazaniem  do terapii zajęciowej mogą ubiegać się o rehabilitację w ramach… Czytaj Dalej Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Aktywny Samorząd – edycja 2021

Aktywny Samorząd – edycja 2021 Program „Aktywny Samorząd” – edycja 2021 Rodzaj dotacji budżetowej: program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania: 161 638,00 zł Całkowita wartość: 161 638,00 zł Opis programu: Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program obejmuje następujące obszary… Czytaj Dalej Aktywny Samorząd – edycja 2021

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020

Program Wieloletni „ Senior+” na lata 2015-2020, edycja  2019     Program Wieloletni „ Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 Dofinansowano ze środków budżetu państwa Wartość dofinansowania: 150 000,00 zł Wartość całkowita:  187 500,00  zł   Opis programu: Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym… Czytaj Dalej Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020