BONY NA SZKOLENIA – kolejne umowy podpisane

BONY NA SZKOLENIA Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III  Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Członek Zarządu… Czytaj Dalej BONY NA SZKOLENIA – kolejne umowy podpisane

Powiatowy Bieg Charytatywny „Dla Dawida”

Dawid Paszko, mieszkaniec Igrył, uczeń Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, w zeszłym roku stracił rękę w trakcie wykonywania prac polowych. Młody chłopak, aby móc normalnie funkcjonować potrzebuje protezy, której koszt wynosi około 200 tysięcy złotych. Dlatego też Starosta Sokólski Piotr Rećko postanowił objąć patronatem Powiatowy Bieg Charytatywny „Dla Dawida”, którego celem jest pozyskanie środków finansowych… Czytaj Dalej Powiatowy Bieg Charytatywny „Dla Dawida”

10,1 miliona złotych dla Województwa Podlaskiego – Promesy 2018

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wręczał wraz z Wojewodą Bohdanem Paszkowskim promesy na realizację zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych dla gmin i powiatów Województwa Podlaskiego. Powiat Sokólski otrzymał dotację w wysokości 1149 600 złotych. „Dzisiejsze spotkanie jest odpowiedzią na wniosek, który został wystosowany 19 lutego bieżącego roku […] Dofinansowania na likwidacje szkód… Czytaj Dalej 10,1 miliona złotych dla Województwa Podlaskiego – Promesy 2018

Podpisanie umów z uczniami w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”

  W dniu 26 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyło się uroczyste podpisanie umów z uczniami pięciu szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”. W imieniu Powiatu Sokólskiego umowy podpisali Starosta Sokólski Piotr Rećko i Członek… Czytaj Dalej Podpisanie umów z uczniami w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”

BYLI SPECJALSI SZKOLĄ ŻOŁNIERZY 12 BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY

Suwalscy Terytorialsi WOT przeszli szkolenie pod okiem specjalistów z Mobilnego Zespołu Szkoleniowego (MZSz). Zespół tworzą byli żołnierze i funkcjonariusze z Wojsk Specjalnych oraz pododdziałów antyterrorystycznych. MZSz podlega bezpośrednio Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zadaniem zespołu jest szkolenie instruktorów, którzy będą przekazywać zdobytą wiedzę żołnierzom. Oprócz uczenia się od najlepszych, podstawowym celem MZSz jest ujednolicenie procedur szkoleniowych… Czytaj Dalej BYLI SPECJALSI SZKOLĄ ŻOŁNIERZY 12 BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018

Czym jest FIO? Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Kto może otrzymać dotację? Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są: organizacje pozarządowe in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), fundacje,… Czytaj Dalej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018