XLIV Sesja Rady Powiatu

XVIV Sesja Rady Powiatu  rozpoczęła się od sprawozdania Starosty z prac zarządu w okresie między sesjami. Następnie, została przedstawiona Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sokólskiego w roku 2017. Rada rozpatrzyła pozytywnie projekty: Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz… Czytaj Dalej XLIV Sesja Rady Powiatu

XVLIV Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XVLIV Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od przyjęcia protokołów z poprzednich Rad Powiatu (XL, XLI, XLII, XLIII). Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie miedzy sesjami złożyła Alicja Rysiejko – Członek Zarządu. Radni pozytywnie rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób… Czytaj Dalej XVLIV Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XL Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XL Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od odczytania przez Alicję Rysiejko – Członka Zarządu  sprawozdania z prac Zarządu w okresie między sesjami. Następnie, przyjęto projekt uchwały przedstawiony przez dyrektora PCPR Wojciecha Obiałę. Projekt ma zmieniać uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji Powiatu Sokólskiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w… Czytaj Dalej XL Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XXXVIII sesja Rady Powiatu Sokólskiego

W trakcie XXXVIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego zajmowano się głównie szkolnictwem. Uchwalono uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej  w Sokółce, w Branżową Szkołę I stopnia, Szkołę Policealną nr 3 dla Dorosłych wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr.Henryka Dobrzańskiego „Hubala”  Sokółce na… Czytaj Dalej XXXVIII sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XXXVI Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

27 września odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu Sokólskiego która rozpoczęła się od przyjęcia protokołu XXXV sesji Rady Powiatu. Na sesji przedstawiono Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami. W okresie między sesjami odbyły się trzy posiedzenia zarządu. Rada powiatu rozpatrzyła pozytywnie projekty uchwał: -uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji… Czytaj Dalej XXXVI Sesja Rady Powiatu Sokólskiego