MEMORIAŁ im. EDMUNDA MACKIEWICZA w Sokółce

MEMORIAŁ im. EDMUNDA MACKIEWICZA – byłego wieloletniego Prezesa SKTS-u i zawodnika tenisa stołowego odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce, Szkolna 2 w dniu 15.10.2017 (niedziela) o godz.10:00 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ROZEGRANY ZOSTANIE W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH WSPÓLNYCH DLA KOBIET I MĘŻCZYZN:       I kategoria do 60 lat (rocznik 1957 i młodsi) II kategoria… Czytaj Dalej MEMORIAŁ im. EDMUNDA MACKIEWICZA w Sokółce

Wyjazd uczniów z ZS w Sokółce na Bagna Biebrzańskie

W dniu 28.09.2017 klasa ID i IID o profilu mundurowym pod opieką p. Barbary Kołosowskiej, p. Krystyny Możejko – Andryszczyk, p. Bożeny Marcińczyk oraz z uczniami i opiekunami Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych WSAP wzięli udział w zajęciach survivalu na bagnach biebrzańskich. Celem wyjazdu była integracja klas mundurowych oraz zagłębienie tajników przyrody, jednego z ostatnich unikatowych… Czytaj Dalej Wyjazd uczniów z ZS w Sokółce na Bagna Biebrzańskie

Spotkanie bibliotekarzy w ZSR w Sokółce

10 października 2017 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie metodyczne w ramach sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy, w którym wzięło udział szesnastu nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w szkołach powiatu sokólskiego. Spotkanie prowadziły Panie Olga Topolewska oraz Magdalena Kraszewska, pracownice Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Tematem przewodnim były propozycje działań nauczyciela bibliotekarza w zakresie edukacji włączającej.  Uczestnikom… Czytaj Dalej Spotkanie bibliotekarzy w ZSR w Sokółce

Wiem kim jestem w SOSW

Projekt ,,Sprawni i Samodzielni”, współfinansowany przez Wojewodę Podlaskiego, w ramach Rządowego Programu Bezpieczna + , dzięki umowie zawartej pomiędzy Podlaskim Kuratorem Oświaty działającym na podstawie Porozumienia z dn.16 maja 2016 r. zawartego pomiędzy  Wojewodą Podlaskim, a Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego. W miesiącu wrześniu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce został zrealizowany następny etap… Czytaj Dalej Wiem kim jestem w SOSW

Wyjazd edukacyjny młodzieży z ZSR w ramach programu Równać Szanse 2016

W dniach 9-10 października 2017 r, młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, uczestnicząca w projekcie „SoKółka – nawijamy” w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse  2016 uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym na temat zielarstwa w Korycinach, gdzie znajduje się Podlaski Ogród Ziołowy. Podlaski Ogród Ziołowy to ok. 1000 gatunków roślin i największa w… Czytaj Dalej Wyjazd edukacyjny młodzieży z ZSR w ramach programu Równać Szanse 2016

Podpisanie umów na przebudowy dróg powiatowych

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Alicję Rysiejko wraz z Dyrektorem PZD Grzegorzem Pulem zawarł umowy z firmą Strabag Sp. z o.o.  reprezentowaną przez Artura Krasowskiego Dyrektora Oddziału Białystok na zrealizowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287B w m. Ozierany Wielkie, przebudowę drogi powiatowej Nr 1287B na odcinku Łosiniany… Czytaj Dalej Podpisanie umów na przebudowy dróg powiatowych

Zajęcia otwarte w SOSW w Sokółce

„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”. /P. Coelho/   26 września 2017 w swoim czasie wolnym zaprosiłam rodziców i dzieci z przedszkola działającego od tego roku szkolnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce na popołudniowe zajęcia otwarte. Celem zajęć było wykonanie pracy plastycznej na konkurs „Przedszkole moich marzeń”, do którego zgłosiłam… Czytaj Dalej Zajęcia otwarte w SOSW w Sokółce