Zrzeszenie Producentów Sera Korycińskiego

ul. Knyszyńska 2A;
16-140 Korycin
Nr KRS 0000205920 z dnia 30.04.2004
Kontakt: 085 722 91 81, korycin@kki.net.pl

Obszar działania: gminy: Korycin, Janów, Suchowola
Główne cele:

  • wspieranie się na wzajem w zakresie prowadzonej produkcji sera korycińskiego,
  • promowanie sera korycińskiego jako produktu regionalnego,
  • doprowadzenie do odpowiednich standardów pomieszczeń, w których odbywa się produkcja sera korycińskiego,
  • kultywowanie starych receptur sera korycińskiego,
  • podejmowanie wspólnych działań mających na celu uzyskanie certyfikatu dla produktu regionalnego, tj. sera korycińskiego,
  • prowadzenie akcji szkoleniowej dotyczącej możliwości uzyskania znaku produktu regionalnego zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej i Polsce.

Sposób realizacji celów:

  • współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością,
  • promowanie, utrwalenie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej walorów zdrowotnych i smakowych sera korycińskiego,
  • prowadzenie szkoleń i doskonalenie członków zrzeszenia,
  • organizowanie pokazów, wystaw, odczytów, dyskusji, seminariów promujących sprzedaż produktu regionalnego i jego produkcję.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top