E-Szkoła

eDziennik

Zastosowanie e-dziennika w wybranych szkołach podległych Powiatowi Sokólskiemu przyczynia się do wzrostu jakości kształcenia uczniów na terenie Powiatu oraz usprawnia proces komunikacji i wymiany danych pomiędzy szkołą – rodzicami – uczniami.

eUsługa obejmie następujące szkoły :

 • Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej
 • Zespół Szkół w Sokółce
 • Zespół Szkół w Suchowoli
 • Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzeńskiego–Hubala w Sokółce
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce

Usługa pozwala nauczycielom przekazywać rodzicom i uczniom informacje o bieżących postępach w nauce pozwalając im śledzić zarówno najnowsze dane (oceny, obecności) lub całość danych dotyczących danego roku szkolnego.

eUsprawiedliwienia

Usługa e-usprawiedliwienie realizowana jest w oparciu o zapisy dokonywane przez nauczycieli w trakcie każdej lekcji na poziomie e-dziennika. Zapis dotyczący nieobecności dziecka na zajęciach zamieszczony w aplikacji e-dziennik jest dostępny dla rodzica natychmiast po zalogowaniu się do systemu. Realizacja e-usługi umożliwia rodzicowi przekazanie w trybie elektronicznym e-usprawiedliwienia.

eUsługa obejmie następujące szkoły :

 • Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej
 • Zespół Szkół w Sokółce
 • Zespół Szkół w Suchowoli
 • Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzeńskiego–Hubala w Sokółce
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce

eNabory

Usługa e-nabory umożliwia złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Przyspiesza gromadzenie wniosków o przyjęcie dzieci do szkół, likwidację kolejek rodziców chcących złożyć formularz papierowy w placówce, szybszą weryfikację, czy dane dziecko nie zostało przez rodzica zgłoszone jednocześnie w wielu placówkach podlegających Powiatowi blokując miejsca dla innych zainteresowanych.

eUsługa obejmie następujące szkoły :

 • Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej
 • Zespół Szkół w Sokółce
 • Zespół Szkół w Suchowoli
 • Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzeńskiego–Hubala w Sokółce
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top