E-Usługi

E-Stypendia

Przejdź do strony

E-Praktyki i Wolontariat

Przejdź do strony

E-Rezerwacje

Przejdź do strony

E-Wydarzenia

Przejdź do strony

E-Newsletter i Ankietyzacja

Przejdź do strony

E-Kontakt i Zgłoszenie

Przejdź do strony

E-Nieodpłatna Pomoc Prawna

Przejdź do strony

E-Płatności

Przejdź do strony

E-Powiadomienia

Przejdź do strony

E-Dziennik

Przejdź do strony

E-Usprawiedliwienia

Przejdź do strony

Informacje o projekcie

„Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1

Powiat Sokólski prowadzi projekt pn. “Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego”. W ramach niniejszego projektu zostało zrealizowane postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy którego zadaniem będzie realizacja i wdrożenie w urzędzie Starostwa Powiatu i wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu (Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Zespole Szkół w Sokółce, Zespole Szkół w Suchowoli, Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce, Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce, Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce) systemu E-usług wraz dokonaniem zakupu niezbędnego sprzętu i oprogramowania. W ramach projektu nastąpiło opracowanie zintegrowanej wieloportalowej Platformy E-usług na której zostały umieszczone wszystkie e-usługi objęte zakresem rzeczowym przedmiotowego projektu.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top