Aktualności

 • Kolejne szkoły otrzymają wsparcie w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”!

              Z przyjemnością informujemy, iż Powiat Sokólski pozyskał 63 000,00 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.            Za pozyskane środki szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sokółce,  Technikum nr 1 w Sokółce oraz Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokółce zostaną wyposażone w czytaj dalej

 • Kolejna pracująca sobota w WCR w Białymstoku ❗️❗️❗️

  Już w najbliższą sobotę 2 lipca 2022 r., w godzinach 8.00 – 14.00, osoby zainteresowane służbą w Wojsku Polskim będą mogły złożyć wnioski w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białymstoku, ul. Lipowa 35.W wyżej wymienionym terminie załatwicie Państwo również inne sprawy urzędowe, związane z działaniami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku. opr. Sylwia Matuk czytaj dalej

 • 👏Brawo !!!👏

  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce oraz Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokółce, w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 35 tys. zł. Program ten zajmuje się rozwijaniem szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Za pozyskane środki kupione zostaną pomoce czytaj dalej

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Ruchowo


Interesantom, chcącym załatwić sprawy z zakresu działania:

 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Wydziału Komunikacji i Dróg,
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

zapewnia się dostęp alternatywny poprzez przywołanie i zejście pracownika merytorycznego, który udzieli wszelkiej pomocy w załatwieniu sprawy.

Potrzebę takiej pomocy należy zgłosić w Punkcie Obsługi Klienta mieszczącym się po lewej stronie od wejścia głównego.

Informacja dla niedosłyszących i głuchych interesantów


Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się, w celu załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Sokółce, mogą skorzystaćz pomocy tłumacza języka migowego.

Zamiar skorzystania z usługi tłumacza języka migowego należy zgłosić co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem w Punkcie Obsługi Klienta, mieszczącym się po lewej stronie od wejścia głównego lub poprzez:

 • kontakt telefoniczny: 85 7110811,
 • adres e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: dane osoby zainteresowanej, krótkie określenie sprawy, propozycję terminu, kontakt zwrotny, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Sesje Rady Powiatu

Bony na szkolenie

Przejdź do strony

System informacji dla pasażera

Przejdź do strony

E-budownictwo

Przejdź do strony

Nieodpłatna pomoc prawna

Przejdź do strony

Powiatowy szkolny związek

Przejdź do strony

Monitoring wizyjny

Przejdź do strony

Zadania dofinansowane z Budżetu Państwa

Przejdź do strony

Szczepienia od kleszczy

Przejdź do strony

Komunikaty

Zalecenia dla ludności

Szkolenie internetowe z zakresu obrony cywilnej:

Potencjalne zagrożenie
Ostrzeganie i alarmowanie ludności
Rodzaje alarmów

Zalecenia dla ludności dot. niekorzystnych zjawisk pogodowych
Poradniki
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Informatory:
INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W POWIECIE SOKÓLSKIM

Nasz Powiat

Powiat Sokólski położony jest na terenie województwa podlaskiego, jako jeden z jego czternastu powiatów. Leży w północnej części Niziny Podlaskiej, w obszarze Zielonych Płuc Polski. Od strony wschodniej powiat graniczy z Republiką Białoruś, od południowo- zachodniej – z powiatem białostockim, od zachodniej – z powiatem monieckim, od północnej – z powiatem augustowskim. To ósmy pod względem wielkości powiat w Polsce.

Cyfrowy Urząd

Samorząd Powiatu Sokólskiego

Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest Rada Powiatu. Organem wykonawczym powiatu jest Zarząd. To Zarząd przygotowuje projekty uchwał rady i wykonuje je, gospodaruje mieniem powiatu, wykonuje budżet, zatrudnia i zwalnia kierowników powiatowych służb, inspekcji i innych jednostek organizacyjnych powiatu.

Linki

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry