Aktualności

 • Trwa nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

  Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.„Centra opiekuńczo-mieszkalne”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej czytaj dalej

 • Strażacy otrzymali kolejną dotację

  Cieszymy się, że możemy po raz kolejny wspomóc straż pożarną, ponieważ to dzięki strażakom, ratowane są ludzkie życia – komentuje Piotr Rećko, Starosta Sokólski. Właśnie zostało podpisane porozumienie pomiędzy: Powiatem Sokólskim, reprezentowanym przez Piotra Rećko, Starostę Sokólskiego, oraz Kazimierza Łabieńca, członka Zarządu Rady Powiatu Sokólskiego, a Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, którego reprezentował Dariusz czytaj dalej

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego. Poniżej link do ogłoszenia w BIP:http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/ochronazabytkow/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-w-2022-r.html czytaj dalej

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Ruchowo


Interesantom, chcącym załatwić sprawy z zakresu działania:

 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Wydziału Komunikacji i Dróg,
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

zapewnia się dostęp alternatywny poprzez przywołanie i zejście pracownika merytorycznego, który udzieli wszelkiej pomocy w załatwieniu sprawy.

Potrzebę takiej pomocy należy zgłosić w Punkcie Obsługi Klienta mieszczącym się po lewej stronie od wejścia głównego.

Informacja dla niedosłyszących i głuchych interesantów


Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się, w celu załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Sokółce, mogą skorzystaćz pomocy tłumacza języka migowego.

Zamiar skorzystania z usługi tłumacza języka migowego należy zgłosić co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem w Punkcie Obsługi Klienta, mieszczącym się po lewej stronie od wejścia głównego lub poprzez:

 • kontakt telefoniczny: 85 7110811,
 • adres e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: dane osoby zainteresowanej, krótkie określenie sprawy, propozycję terminu, kontakt zwrotny, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Sesje Rady Powiatu

Bony na szkolenie

Przejdź do strony

System informacji dla pasażera

Przejdź do strony

E-budownictwo

Przejdź do strony

Nieodpłatna pomoc prawna

Przejdź do strony

Powiatowy szkolny związek

Przejdź do strony

Monitoring wizyjny

Przejdź do strony

Zadania dofinansowane z Budżetu Państwa

Przejdź do strony

Szczepienia od kleszczy

Przejdź do strony

Komunikaty

Nasz Powiat

Powiat Sokólski położony jest na terenie województwa podlaskiego, jako jeden z jego czternastu powiatów. Leży w północnej części Niziny Podlaskiej, w obszarze Zielonych Płuc Polski. Od strony wschodniej powiat graniczy z Republiką Białoruś, od południowo- zachodniej – z powiatem białostockim, od zachodniej – z powiatem monieckim, od północnej – z powiatem augustowskim. To ósmy pod względem wielkości powiat w Polsce.

Cyfrowy Urząd

Samorząd Powiatu Sokólskiego

Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest Rada Powiatu. Organem wykonawczym powiatu jest Zarząd. To Zarząd przygotowuje projekty uchwał rady i wykonuje je, gospodaruje mieniem powiatu, wykonuje budżet, zatrudnia i zwalnia kierowników powiatowych służb, inspekcji i innych jednostek organizacyjnych powiatu.

Linki

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry