Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Sokółce rozpoczął świąteczną akcję ,,O uśmiech i radość dziecka”

Tradycyjnie, jak każdego roku Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce rozpoczyna świąteczną akcję ” O uśmiech i radość dziecka”  Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, świąt, na które czekają wszystkie maluchy. W związku z tym organizator akcji gorąco apeluje do społeczeństwa, przedstawicieli zakładów pracy, instytucji, spółek, przedsiębiorstw handlowych o ofiarność i pomoc w ufundowaniu paczek świątecznych dzieciom z rodzin najuboższych.

Akcja zbiórkowa trwać będzie do 31 grudnia 2020r. Środki pieniężne można przekazywać na konto Zarządu Rejonowego PKPS w Sokółce; PKO BP S.A. o/Sokółka 87102013320000100201907492.   Wszystkie dary rzeczowe przyjmowane będą w biurze Zarządu Rejonowego przy ul. Piłsudskiego 8 w godz. 8.00 – 14.00.

Jednocześnie Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dary finansowo – rzeczowe przekazane organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego, można odjąć od rocznego dochodu przed opodatkowaniem Dz. U. nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zmianami Dz.U. Nr. 202 z 12.11.2003r. poz. 1957.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top