Komunikaty

Informacja o naborze do projektu „Razem dla rodziny”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o naborze rodzin zastępczych i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej do projektu „Razem dla rodziny” Powiatu Sokólskiego z gmin: Sokółka, Sidra, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału …

Informacja o naborze do projektu „Razem dla rodziny” Czytaj więcej »

Zaproszenie na Dyżur Specjalisty ds. Funduszu Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w dniu 17 maja 2022 r. w godz. 10.00  – 12.30 Starostwo Powiatowe w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 Jeśli: masz pomysł na biznes i nie wiesz, czy masz szansęna jego dofinansowanie, …

Zaproszenie na Dyżur Specjalisty ds. Funduszu Europejskich Czytaj więcej »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2022 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2022 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. LINK PONIŻEJ: https://bip-stsokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/wspolpracazorganizacjamipozarzadowymi/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu-sokolskiego-w-roku-2022-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.html

DOTACJE KLUBOM SPORTOWYM PRZYZNANE

Wykaz dotacji przyznawanych na podstawie uchwały nr VII /52/2011 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Sokólskiego

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Projekt: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Rodzaj dotacji budżetowej: dofinansowano  ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania 190 110,00 zł Wartość całkowita: 190 110,00 zł Opis projektu: Celem projektu jest …

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022 Czytaj więcej »

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – Edycja 2022 DOFINANSOWANO W RAMACH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022 Dofinansowanie 144 000,00 zł Całkowita wartość 144 000,00 zł 1.Cel Programu – głównym celem projektu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz …

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 Czytaj więcej »

Pomoc prawna dla Ukrainy w ochronie zdrowia – ważne komunikaty i informacje

„Dla wszystkich dzieci, młodzieży, ale i rodziców, którzy potrzebują pomocy w tym strasznym wojennym czasie, a nie znają języka polskiego rusza Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka z dyżurem psychologa mówiącego po ukraińsku. Od dziś (2 marca) przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżurować będzie psycholog biegle posługujący się …

Pomoc prawna dla Ukrainy w ochronie zdrowia – ważne komunikaty i informacje Czytaj więcej »

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry