Komunikaty

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2023

Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2021 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371), Powiat Sokólski ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Sokólskiego. (treść ogłoszenia do pobrania pod adresem: http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/ogloszenie-o-zamiarze-przeprowadzenia-posteowania-o-udzielenie-zamowienia-lub-bezposredniego-zawarcia-umowy-na-swiadczenie-uslug-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego.html

Ogłoszenie o naborze kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy

Zarząd Powiatu Sokólskiego informuje, że w związku z realizacją  projektu pn.: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie …

Ogłoszenie o naborze kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy Czytaj więcej »

NABÓR NA TRENERA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130 000,00 złotych i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) nie podlega jej …

NABÓR NA TRENERA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Czytaj więcej »

NABÓR NA TRENERA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130 000,00 złotych i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) nie podlega jej …

NABÓR NA TRENERA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Czytaj więcej »

WE CAN HELP YOU GET IN CONTACT WITH YOUR FAMILY WHEREVER YOU ARE

W związku z sytuacją na polskiej granicy z Białorusią Polski Czerwony Krzyż przewiduje udzielanie pomocy osobom nielegalnie przekraczającym polską granicę od strony Białorusi. Oddział Rejonowy PCK w Sokółce jest przygotowany do udzielania pomocy stacjonarnej w biurze (żywność, woda i niezbędne środki higieniczne, ubranie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, pokój 20. Biuro będzie czynne w …

WE CAN HELP YOU GET IN CONTACT WITH YOUR FAMILY WHEREVER YOU ARE Czytaj więcej »

Przewiń do góry