Komunikaty

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

W nawiązaniu do prośby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dot. potrzeby zwiększenia wiedzy na temat dostępnych dla osób uprawnionych form pomocy pieniężnej udzielanej przez ww. Urząd, uprzejmie informujemy, że zasady udzielania pomocy zostały określone: Informacje dot. możliwości korzystania przez osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznychz pomocy …

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Czytaj więcej »

„Cyfrowy Klub Senior + w Sokółce”

Klub „Senior +” w Sokółce w drodze konkursu pozyskał środki finansowe z Ministerstwa Cyfryzacji w kwocie 18.806,70 zł. na realizację projektu p.n. „CYFROWY KLUB SENIOR + W SOKÓŁCE”. W ramach projektu zostało zakupionych pięć laptopów z dostępem do internetu. Projekt miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób po 60 roku życia, zamieszkujących powiat sokólski. Dofinansowanie zostało przeznaczone na …

„Cyfrowy Klub Senior + w Sokółce” Czytaj więcej »

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Sokółce (ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8) w Punkcie Obsługi Klienta stanowisko nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, w terminie do dnia 6 czerwca 2023 r. lub przesłać …

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Czytaj więcej »

UWAGA!!! Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej nr 1249 B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór Sidra w Powiecie Sokólskim” informuje się o utrudnieniach występujących na trasie Nowy Dwór – Sidra. W okresie od 28 kwietnia 2023 r. do 20 …

UWAGA!!! Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej nr 1249 B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra Czytaj więcej »

Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 22 marca 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Sokółce wpłynęła oferta Fundacji FUCCO z siedzibą w Poniecu, na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą „Nieodkryty Powiat Sokólski”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 7 500 zł.

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóływ załączeniu. LINK DO bip

Wykaz dotacji z budżetu Powiatu Sokólskiego dla klubów sportowych w 2023 r.

Zarząd Powiatu Sokólskiego na posiedzeniu dnia 29 marca 2023 r. dokonał wyboru następujących ofert, przyznając im dofinansowanie w następującej wysokości: Poniżej link do BIP: http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/finansowanierozwojusportuwpowiecie/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-wsparcie-finansowe-rozwoju-sportu-w-roku-2023.html

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top