Komunikaty

Trwa nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.„Centra opiekuńczo-mieszkalne”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej …

Trwa nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Czytaj więcej »

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego. Poniżej link do ogłoszenia w BIP:http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/ochronazabytkow/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-w-2022-r.html

Powiat otrzymał dotację celową w wysokości 44 tys. zł na zakup sprzętu do SP ZOZ w Sokółce

Z przyjemnością informujemy, że dzięki staraniom Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, Powiat Sokólski otrzymał od Zarządu Województwa Podlaskiego dotację celową w wysokości 44 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do SP ZOZ w Sokółce, tj. wózków do przewożenia pacjentów siedzących i leżących, pomp infuzyjnych oraz szyny rehabilitacyjnej CPM”. W ramach realizacji ww. zadania do Samodzielnego …

Powiat otrzymał dotację celową w wysokości 44 tys. zł na zakup sprzętu do SP ZOZ w Sokółce Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej w roku 2022

Zarząd Powiatu Sokólskiego na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2022 r. dokonał wyboru oferty stowarzyszenia Towarzystwo „Ziemia Sokólska” z siedzibą w Sokółce, ul. Białostocka 28, 16-100 Sokółka na realizację zadania publicznego Powiatu Sokólskiego w zakresie edukacji publicznej w roku 2022, pn. „Dobry żołnierz, to żołnierz wyszkolony – system szkoleniowy dla uczniów Powiatu Sokólskiego edycja IV”, przyznając …

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej w roku 2022 Czytaj więcej »

31 lat temu utworzono ten Oddział

– Już w słowach ślubowania funkcjonariusza Straży Granicznej jest zdanie „będzie bronił nienaruszalności granicy Rzeczpospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia”. Wypowiadając je, nie zdajemy sobie jeszcze sprawy, jak one szybko się materializują w służbie na granicy, czego mieliśmy przykład choćby w ostatnich miesiącach. Wtedy funkcjonariusze pełnili służbę narażając swoje życie – akcentował dziś płk Zbigniew Awdziej, komendant …

31 lat temu utworzono ten Oddział Czytaj więcej »

Informacja o naborze do projektu „Razem dla rodziny”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o naborze rodzin zastępczych i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej do projektu „Razem dla rodziny” Powiatu Sokólskiego z gmin: Sokółka, Sidra, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału …

Informacja o naborze do projektu „Razem dla rodziny” Czytaj więcej »

Zaproszenie na Dyżur Specjalisty ds. Funduszu Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w dniu 17 maja 2022 r. w godz. 10.00  – 12.30 Starostwo Powiatowe w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 Jeśli: masz pomysł na biznes i nie wiesz, czy masz szansęna jego dofinansowanie, …

Zaproszenie na Dyżur Specjalisty ds. Funduszu Europejskich Czytaj więcej »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2022 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2022 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. LINK PONIŻEJ: https://bip-stsokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/wspolpracazorganizacjamipozarzadowymi/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu-sokolskiego-w-roku-2022-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.html

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry