Takie wyniki osiągnęli maturzyści ze szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

Maturę 2024 pisało 274 uczniów ze szkół ponadpodstawowych znajdujących się w powiecie sokólskim. Zdecydowana większość przystąpiła do egzaminu w nowej formule 2023. 187 z nich otrzyma świadectwa dojrzałości.

Zdawalność w województwie podlaskim wyniosła 82,6%, a w powiecie sokólskim 68%.

Liderem wśród szkół prowadzonych przez Powiat Sokólski zostało Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Rolniczych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, ze zdawalnością na poziomie 93,18 %. Na 44 uczniów przystępujących do egzaminu dojrzałości, maturę zdało 41. Na drugim miejscu uplasowało się Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej z wynikiem 80,3%. W tej placówce świadectwo dojrzałości otrzyma 49 osób na 61 zdających. Trzecie miejsce przypadło w tym roku Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika przy Zespole Szkół w Sokółce. Do matury w tej szkole przystąpiło 83 absolwentów, a zdało 61, co dało wynik 73,4% zdawalności. Kolejne miejsca zajęło Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce z wynikiem 55,1%  i Technikum w Suchowoli przy Zespole Szkół im ks. Jerzego Popiełuszki które osiągnęło wynik 18,75%. 

Najlepiej egzamin dojrzałości z języka polskiego napisali uczniowie Liceum w Dąbrowie Białostockiej. Ich średnia to: 57,62%. Za nimi uplasowali się uczniowie sokólskiego „Rolnika” z wynikiem 57,5%, a na trzecim miejscu zameldowali się absolwenci LO w Sokółce, którzy egzamin z języka ojczystego napisali na poziomie 54,3%.

Królowa nauk – matematyka najmniej problemów sprawiła zdającym w Zespole Szkół Rolniczych. Ich wynik to 57,7%. Tuż za nimi uplasowali się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce – 55,3% i dąbrowscy absolwenci – 53,48%. Wynik powyżej 50% osiągnęli też uczniowie ZSZ w Sokółce ( 51,4%).

Przedmiotem maturalnym, który sprawił uczniom najmniej trudności był język angielski. Tutaj bezkonkurencyjni w naszym powiecie okazali się maturzyści z Dąbrowy Białostockiej (72,49%). Wysokie wyniki osiągnęli też uczniowie sokólskiego LO ( 71,9%), ZSZ ( 70%) i ZSR ( 67,2%).

Krzysztof Promiński

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top