Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, operacja typu: scalenie gruntów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Ogłoszenie uczestnikom scalenia wyników szacunku

W dniu 07 lutego 2018 r. w siedzibie Sołtysa wsi Ostrówek, gmina Suchowola odbyło się  zebranie uczestników scalenia na obiekcie „OSTRÓWEK”  zwołane przez Starostę Sokólskiego. Celem zebrania, była realizacja przepisów wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, że wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych… Czytaj Dalej Ogłoszenie uczestnikom scalenia wyników szacunku

0 komentarzy

Zebranie uczestników scalenia

W dniu 14 września 2017 r. o godz. 10 00 w siedzibie Sołtysa wsi Ostrówek odbyło się zebranie uczestników scalenia zwołane zawiadomieniem Starosty Sokólskiego znak GKN-II.661.1.2017 roku. Celem zebrania była realizacja przepisów wynikających z art. 11 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, że uczestnicy scalenia, w drodze uchwały określają zasady szacunku… Czytaj Dalej Zebranie uczestników scalenia

0 komentarzy

W Ostrówku ruszają scalenia

Ci, którzy interesują się scaleniami  gruntów we wsi Ostrówek powinni obserwować Biuletyn Informacji Publicznej – w tej sprawie zostało już wszczęte postępowanie. Wczoraj, we wsi Ostrówek odbyło się zebranie w sprawie scalenia i wymiany gruntów wraz z podziałem wspólnoty na terenie gminy Suchowola. Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem dyrektora Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości  Leszka… Czytaj Dalej W Ostrówku ruszają scalenia

0 komentarzy

Ruszają scalenia gruntów w Powiecie Sokólskim

W sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce 3 listopada 2016 r. zawarto porozumienie pomiędzy Starostą Sokólskim Piotrem Rećko, a Samorządem Województwa Podlaskiego – Wojewódzkim Biurem Geodezji w Białymstoku reprezentowanym przez Panią Dyrektor Annę Rakieć. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie prac scaleniowych na obiekcie „Ostrówek” obejmującym obręb geodezyjny Ostrówek, gm. Suchowola, powiat sokólski, o łącznej powierzchni… Czytaj Dalej Ruszają scalenia gruntów w Powiecie Sokólskim

0 komentarzy

62 mln zł na scalanie gruntów w powiatach: siemiatyckim, hajnowskim, monieckim i sokólskim

O zawarciu sześciu umów na ponad 62 mln zł na scalanie gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poinformowali na konferencji prasowej w czwartek 20 października Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, a także Danuta Konopka, Dyrektor Departamentu Mienia i Geodezji i Urszula Wojszel, zastępca dyrektora… Czytaj Dalej 62 mln zł na scalanie gruntów w powiatach: siemiatyckim, hajnowskim, monieckim i sokólskim

0 komentarzy

Umowę na blisko 3 mln zł podpisał Powiat Sokólski z Samorządem Województwa Podlaskiego!

Umowę na blisko 3 milionów złotych podpisał Powiat Sokólski z Samorządem Województwa Podlaskiego, dotyczącą pomocy finansowej przeznaczonej na prace scaleniowe w gminie Suchowola! W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych wraz  z podziałem  wspólnoty gruntowej wsi Ostrówek poprzez wykonanie scalenia gruntów i podziału wspólnoty gruntowej w obrębie Ostrówek oraz zagospodarowanie poscaleniowe… Czytaj Dalej Umowę na blisko 3 mln zł podpisał Powiat Sokólski z Samorządem Województwa Podlaskiego!

0 komentarzy