Wydziały Starostwa

Starosta Sokólski

Piotr Rećko
pok. nr 62 (II piętro), tel. 857110876

Wicestarosta Sokólski

Jerzy Białomyzy
pok. nr 62 (II piętro), tel. 857110876

Sekretarz


Katarzyna Nowak
pok. nr 71 (II piętro), tel. 857110818

Skarbnik Powiatu


Anna Jolanta Piszczatowska
pok. nr 101 (III piętro), tel. 857110866

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Krasiński
pok. nr 61, (II piętro), tel. 857110880

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Marcin Orciuch
pok. nr 75 (II piętro), tel.  857110853

SEKRETARIAT STAROSTWA

pok. nr 62 (II piętro), tel. 857110876

KANCELARIA,
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA,
BIURO PODAWCZE

Sala obsługi, Parter, tel. 857110811


Wydział Organizacyjny

Dyrektor – Tomasz Tolko
pok. nr 74 (II piętro), tel. 857110867

Wydział Finansowy

Dyrektor – Daniel Supronik
pok. nr 96 (III piętro), tel. 857110838

Wydział Spraw Społecznych

Dyrektor – Anna Marta Aniśkiewicz
pok. nr 84 (III) piętro, tel. 857110831

Wydział Ochrony Środowiska i Architektury

Dyrektor – Agnieszka Kowalewska
pok. nr 59 (II piętro), tel. 857110824

Wydział Komunikacji, Transportu, Inwestycji Drogowych i Kubaturowych

Dyrektor – Andrzej Tomaszczyk
pok. nr 21 (parter), tel. 857110896

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Dyrektor – Leszek Stankiewicz
pok. nr 70 (II piętro), tel. 857110844

Wydział Promocji

Dyrektor – Zbigniew Dębko
pok. nr 60B (II piętro), tel. 857110822

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodnicząca – Janina Konował
pok. nr 4a (parter), tel. 857110863

Wydział Informatyzacji

Dyrektor – Krzysztof Kamiński
pok. nr 106 (III piętro), tel. 857110865

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top