Wydziały starostwa

 • Starosta Sokólski
  Piotr Rećko
  pok. nr 62 (II piętro), tel. 857110876
 • Wicestarosta Sokólski
  Jerzy Białomyzy
  pok. nr 62 (II piętro), tel. 857110876
 • Sekretarz
  Katarzyna Nowak
  pok. nr 71 (II piętro), tel. 857110818
 • Skarbnik Powiatu
  Anna Jolanta Piszczatowska
  pok. nr 101 (III piętro), tel. 857110866
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Marcin Orciuch
 • pok. nr 75 (II piętro), tel.  857110853
 • Przewodniczący Rady Powiatu
  Krzysztof Krasiński
  pok. nr 61, (II piętro), tel. 857110880
 • SEKRETARIAT STAROSTWA
  pok. nr 62 (II piętro), tel. 857110876
 • KANCELARIA,
  PUNKT OBSŁUGI KLIENTA,
  BIURO PODAWCZE

  Sala obsługi, Parter, tel. 857110811
 • Wydział Organizacyjny
  Z-ca Dyrektora – Agnieszka Moździerska
  pok. nr 72 (II piętro), tel. 857110856
 • Wydział Finansowy
  Dyrektor – Daniel Supronik
  pok. nr 96 (III piętro), tel. 857110838
 • Wydział Spraw Społecznych
  Dyrektor – Anna Marta Aniśkiewicz
  pok. nr 84 (III) piętro, tel. 857110831
 • Wydział Ochrony Środowiska i Architektury
  Dyrektor – Andrzej Wnukowski
  pok. nr 59 (II piętro), tel. 857110824
 • Wydział Komunikacji i Dróg
  P.O. Dyrektora – Andrzej Tomaszczyk
  pok. nr 23 (parter), tel. 857110836
 • Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
  Dyrektor – Leszek Stankiewicz
  pok. nr 70 (II piętro), tel. 857110844
 • Wydział Promocji
  Dyrektor – Zbigniew Dębko
  pok. nr 60B (II piętro), tel. 857110822